English translation of this page.
Welkom op de website van de
stichting Museum Materieel Railion

Sitemap, welke onderdelen van de site vind u waar. Verhalen, foto's en andere belangwekkende historische feiten. Welke smoel hoort nu bij welke naam????? Waarom wil de stichting Museum Materieel Railion deze machines behouden. Relaties, participanten en sponsoren. Foto's en verslagen van de vorderingen van de restauratie. Website van Railion, hoofdsponsor van dit project
 
stichting Museum Materieel Railion index menu
 


Deze pagina's worden niet langer bijgehouden!
Voor de officiele site en actuele stand van zaken kijkt u op de site www.SMMR.nl.

Op deze pagina's laat ik de stand van zaken zien op het moment van overdracht van de site naar de nieuwe sitebeheerder. Met heel veel plezier heb ik gedurende negen jaar de officiele website bijgehouden.

Rik Boers 23-juli-2012De stichting Museum Materieel Railion is een stichting binnen Railion Nederland die zich, op initiatief van een aantal personeelsleden binnen Railion, tot doel heeft gesteld een dieselelektrische locomotief van de serie 2200 voor het nageslacht te bewaren en haar in dienstvaardige staat te houden.
De directie van Railion geeft zijn volledige medewerking aan dit initiatief. Hiervoor is de stichting Museum Materieel Railion in het leven geroepen die binnen het bedrijf Railion structureel een aantal faciliteiten krijgt om deze stichting tot een blijvend en succesvol project te laten zijn voor een groot aantal jaren. Inmiddels zijn een drietal locomotieven reeds in het bezit van eerdergenoemde stichting.
De stichting is voornemens om de 2225 met voorrang te behandelen. De reden daarvoor is deze, in 1955 werd de 2225 voor het eerst in dienst gesteld bij de toenmalige Nederlandse Spoorwegen.
Doelstelling van de stichting is derhalve om haar, na 50 jaar harde arbeid, hernieuwd in dienst te stellen van de samenleving. Deze hernieuwde indienstelling moet plaats vinden op een wijze die recht doet aan haar historie van de afgelopen 50 jaar en de stichting wil haar derhalve terug brengen naar de originele staat van 1955, zowel in technisch als optisch opzicht.

Zowel de stichting als de Directie van Railion heeft banden met het verleden uit de vorige eeuw. Immers dat is de basis van het heden. In het in concept opgestelde statuut die de basis vormde van de stichting, staan de uitgangspunten duidelijk vermeld. De maatschappelijke discussie en de betrokkenheid in diezelfde samenleving met betrekking tot het transport per spoor van toen en nu staan hierin centraal. Op een verantwoorde en professionele wijze wordt dit door de stichting tot uitdrukking gebracht. De stichting Museum Materieel Railion is op zoek naar bedrijven die hun steentje willen bijdragen in dit unieke project. Vooral bedrijven die in het verleden een bijdrage hebben geleverd in de bouw en het onderhoud van deze prachtige en onverwoestbare locomotieven. Deze bedrijven kunnen hierin participeren met een duidelijke knipoog naar het gezamenlijke verleden.

Bovenstaande motivatie heeft er toe geleid dat het revisie bedrijf Tilburg van Nedtrain participeert in dit project. Dit bedrijf doet dit eveneens met een duidelijke knipoog naar het verleden, immers dit bedrijf is 50 jaar verantwoordelijk geweest voor het groot onderhoud van deze locomotieven.Site versie : V11 26-juli-2012

Pagina update : 12-november-2006

Terug naar index pagina   disclaimer