English translation of this page.
Motivatie tot het behoud van de
locomotiefserie 2200

  Een groep personeelsleden binnen het bedrijf Railion - de voormalige goederentak van NS - hebben in het begin van het jaar 2002 het idee opgevat om een diesellocomotief van de serie 2200 voor het nageslacht te bewaren en deze loc of locs op te nemen in een vereniging of stichting. Hiervoor is door Railion Nederland de stichting Museum Materieel Railion in het leven geroepen.
Waarom dit idee? Deze serie heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de wederopbouw van Nederland na de tweede wereldoorlog, daarnaast koestert deze groep personeelsleden warme gevoelens voor deze puur Nederlandse machine. Niet alleen vanwege zijn rijkwaliteiten, maar ook vanwege zijn gebruiksmogelijkheden, ontwerp en karakteristieke dieselmotorgeluid.
 
Maar wat wellicht nog veel belangrijker is, deze locomotief serie is van puur Nederlands Fabrikaat. Drie puur Nederlandse bedrijven te weten Stork, Allan en Heemaf hebben de locomotieven met de NS nummers 2201 t/m 2350 vervaardigd, dan wel onderdelen geleverd voor de in Frankrijk gebouwde deelserie (NS nummers 2300 t/m 2350). De firma Stork leverde de dieselmotoren, de firma Heemaf de elektrische installatie en tenslotte de firma Allan het casco. Helaas dat heden ten dage alleen de firma Stork onder zijn eigen naam nog over is.  
  Het gaat hier dus om een behoorlijk stuk Nederlands vakmanschap en derhalve ook een stuk Nederlands Industrieel erfgoed. Helaas moeten wij constateren dat er van ons industrieel erfgoed niet zoveel meer over is, het overgrote deel van de serie 2200 is inmiddels gesloopt.
Dit is mede een drijfveer om in ieder geval een van deze locomotieven voor het nageslacht te bewaren. Inmiddels heeft deze eerdergenoemde groep personeelsleden een drietal locomotieven van deze serie kunnen behouden te weten de 2225, 2278 en de 2296. Deze locomotieven zijn door de directie van Railion ter beschikking gesteld aan deze personeelsleden.
Van de locomotiefserie 2200 viel de keuze op de 2225. Niet alleen omdat deze, relatief gezien, nog in originele staat verkeert, maar ook omdat deze tot de eerste serie 2200 locomotieven behoort, daarbij ook zijn oorspronkelijke nummer heeft behouden en over een complete ATB inrichting beschikt.

Binnen de europese regelgeving is een ATB inrichting sinds 2000 verplicht. Sinds begin 2000 zijn de ontheffingen die de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Rail, afgegeven had ingetrokken. Aangezien de 2225 over een complete ATB inrichting beschikt, kan Railion met deze locomotief ook in de toekomst promotionele ritten verzorgen.
 


Site versie : V11 26-juli-2012

Pagina update : 12-november-2006

Terug naar index pagina disclaimer