Disclaimer van de
stichting Museum Materieel Railion

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De stichting Museum Materieel Railion is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door foutieve of onvolledige informatie op deze website.

De informatie en afbeeldingen die hier worden getoond zijn beschermd door onder andere het beeld-, auteurs- en kopierecht ( copyright).
Op het getoonde beeldmateriaal zoals plaatjes, foto's en video berusten de rechten, voor zover overdraagbaar, bij de stichting Museum Materieel Railion. Bij materiaal waar de rechten niet bij de stichting Museum Materieel Railion of de leden van de stichting Museum Materieel Railion liggen wordt de rechthebbende specifiek vermeld. De beeldrechten behoren ten alle tijde bij de maker van het betreffende beeldmateriaal. Duplicatie en gebruik van dit beeldmateriaal is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de maker.
Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de sitebeheerder via disabled! webmaster-emailadres.

Indien zich bij het beeldmateriaal op deze site echter toch materiaal bevindt waarop u meent de rechten te bezitten, kunt u contact opnemen met de disabled! sitebeheerder.


Site versie : V11 26-juli-2012

Pagina update : 12-november-2006

Terug naar index pagina