Kijk op www.smmr.nl voor de officiele website!
Dieseldagen 2006.

Note van de webmaster, dit verslag geeft een impressie van de dieseldagen 2006, 23 en 24 September 2006 bij de ZLSM. De nadruk ligt hierbij (uiteraard) op onze 2278. We beginnen het verslag echter op vrijdag 22 September, op vrijdag is de 2278 overgebracht van Beverwijk naar Simpelveld.
 
Dieseldagen 2006
Hieronder vind u een overzicht van ons bezoek aan de Dieseldagen van de ZLSM op 23 en 24 September 2006. Aangezien op deze uitgebreide pagina ook de nodige videofragmenten te zien zijn heeft de samenstelling van dit uitgebreide verslag wat langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent.
Foto rechts, de 6442 en 2278 staan na een poetsbeurt gereed voor vertrek naar het zuiden. Aangezien we rijkelijk vroeg klaar zijn met de poetsbeurt wordt een ander pad aangevraagd dan in de dienstregeling staat vermeld.
Uiteindelijk is het vertrek met 3.5 uur vervroegd.

Met min 210 (3.5 uur voor dienstregeling) vertrek richting Beverwijk.
Foto Pjort Schraal www.schraal.nl
Foto boven, ondanks de veel vroegere vertrektijd, worden we door Pjort Schraal al bij het verlaten van het Corus terrein op de gevoelige plaat vastgelegd, de eerste foto van velen die nog zullen volgen.

Foto rechts, om 14:13 uur staan de locomotieven bij station Beverwijk gereed voor vertrek.
Na het poetswerk staan de 6442 en 2278 klaar voor vertrek.
Foto Pjort Schraal www.schraal.nl

Klaar voor vertrek op station Beverwijk
Onderweg tussen Beverwijk en Haarlem
Foto links, onderweg naar Haarlem, duidelijk is te zien dat de sproeitrein niet meer in gebruik is, tussen de sporen groeit het onkruid.
Foto onder, een korte terugblik na de passage van Amsterdam centraal,
een mooi plaatje van de klassieke stationskap met duidelijk zichtbaar het oude symbool van het spoor, het gevleugelde wiel. De stationskap Amsterdam Centraal met het klassieke gevleugelde wiel.
Format : WMV. 0,99Mb.
De 6442, met de 2278 aan de haak,
onderweg naar Simpelveld.
Format : WMV. 0,99Mb. De 6642 onderweg naar Simpelveld.
De eerste langere stop te Utrecht Tussen Best en Eindhoven Beukenlaan, rijden we samen op met een intercity.
Foto's boven, bij de langere stops worden de lagers en dergelijke van de 2278 gecontroleerd. Dit is de eerste lange rit van de 2278 sinds de dieseldagen 2005. De foto links is genomen tijdens de stop te Utrecht, de foto rechts tussen Best en Eindhoven Beukenlaan. Bij de controle tijdens de stops bleek bij de controle dat de reis uitstekend verliep.
Rond 18:30 was de aankomst te Simpelveld, waar we met een heerlijke chinese maaltijd zijn onthaald.
Dan is eindelijk het weekend aangebroken, we hebben er lang naar uit gekeken en vinden het erg jammer dat de 2225 zijn opwachting dit jaar wederom niet kon maken. Het mocht echter de pret niet drukken, de sfeer was uitstekend gedurende het gehele weekend. Zelfs een storing kon geen roet in het eten gooien, maar dat wordt verderop wel duidelijk.
Met enige vertraging komt de 2278 aan in Kerkrade.
Foto Martijn Schurink
Foto links, aankomst van de 2278 op de eerste slag naar Kerkrade. De 2278 is met enige vertraging uit Simpelveld vertrokken. Tijdens de remproef voor het rangeerwerk bleek dat n rijtuig niet helemaal mee wilde werken.
Format : WMV. 1,48Mb. Loc 2278 rangeert met de groene stam rijtuigen achteruit.
Format : WMV. 1,48Mb.
Loc 2278 rangeert met de groene stam rijtuigen.
Format : WMV. 2,19Mb. Loc 2278 onderweg van Simpelveld naar Kerkrade.
Format : WMV. 2,19Mb.
Loc 2278 onderweg van Simpelveld naar Kerkrade.
Aangezien veiligheid boven de dienstregeling staat diende het remprobleem eerst opgelost te worden.
De 2278 tijdens het omlopen te Kerkrade.
Foto Martijn Schurink
Format : WMV. 1,91Mb. Na aankomst te Kerkrade loopt loc 2278 om, om vervolgens wederom aangekoppeld te worden aan de groene stam rijtuigen.
Format : WMV. 1,91Mb.
Na aankomst te Kerkrade loopt loc 2278 om, om vervolgens wederom aangekoppeld te worden aan de groene stam rijtuigen.
De 2278 tijdens het omlopen te Kerkrade.
Foto Martijn Schurink
De DE1 41 ontmoet de 6442 bij aankomst te Wijlre.
De 6442 bij aankomst te Schin op Geul
Foto Frank Leurs
Foto links, de DE1 41 ontmoet de 6442 bij binnenkomst te Wijlre.
Als de DE1 41 binnengelopen is kan paul de 6442 de sporen geven om richting Schin op Geul door te rijden. Bij vertrek uit Schin op Geul is door Frank Leurs de foto linksonder gemaakt.

Paul in zijn nopjes.
Tijdens de eerste slag naar Kerkrade is de 2278 op de terugweg naar Simpelveld.
Foto Martijn Schurink
Na de stop te Simpelveld rijdt de 2278 door naar Wijlre en Schin op Geul.
Foto Pjort Schraal www.schraal.nl
Foto linksboven, na vertrek uit Kerkrade dient bij Spekholzerheide de overweg met de hand "gesleuteld" te worden. Na de stop te Spekholzerheide gaat het verder naar Simpelveld.

Bij Eys heeft Pjort Schraal de beide foto's rechts gemaakt. Rechtsboven ziet men de 2278 die na de stop te Simpelveld verder rijdt in de richting van Schin op Geul. Op de foto rechtsonder is de 6442 onderweg naar Simpelveld, nadat de 2278 en 6442 elkaar bij Wijlre gepasseerd zijn.
Bij Wijlre zijn de 6442 en 2278 elkaar gepasseerd, de 6442 is hier bij Eys onderweg naar Simpelveld.
Foto Pjort Schraal www.schraal.nl
Aankomst van de 2278 voor de eerste rit naar Schin op Geul
Foto Frank Leurs
Aankomst van de 2278 voor de eerste rit naar Schin op Geul
Foto Frank Leurs
Vertrek uit Schin op Geul.
Foto Frank Leurs
Bij aankomst, omlopen en vertrek te Schin op Geul heeft Frank Leurs deze drie foto's genomen. Verder commentaar is eigenlijk overbodig.
Format : WMV. 2,19Mb. Binnenlopen van station Wijlre.
Format : WMV. 2,198Mb.
Binnenlopen van station Wijlre,
hier kruisen de 2278 en 6442 elkaar.
Foto linksonder, de 6442 is reeds weer uit Simpelveld geariveerd en wacht op het binnenlopen van de 2278 te Wijlre.
Aankomst van de 2278 uit Schin op Geul. Machinist Jack aan het werk..
Foto middenboven, Jack krijgt de gelegenheid om de
Vertrek van de 2278 uit Wijlre, op weg naar Simpelveld.
Foto Martijn Schurink
6442 richting Schin op Geul te rijden. Foto rechts, nadat de 6442 in de richting Schin op Geul is vertrokken, rijdt de 2278 verder naar Simpelveld.
Bij binnenkomst te Simpelveld passeert de 2278 haar tijdgenoot de DE1 41.
Foto Edo Meijer
Bij binnenkomst te Simpelveld passeert de 2278 haar tijdgenoot de DE1 41. Hiermee is de eerste volledige slag Simpelveld - Kerkrade - Schin op Geul - Simpelveld afgerond.
De dienstregeling geeft aan de de 2278 nogmaals een zelfde slag zal gaan maken, er is de keuze gemaakt om de verschillende treinbewegingen zoveel als mogelijk in tijdvolgorde weer te geven. In dit verslag gaan wij dus ook weer naar Kerkrade.
Op de foto linksonder loopt de 2278 in Kerkrade om, om vervolgens aan de andere zijde van de trein weer aan te koppelen (foto rechts).
Omlopen van de 2278 te Kerkrade.
Foto Edo Meijer
Na het omlopen aankoppelen van de 2278 aan de andere zijde van de trein.
Foto Edo Meijer
De 6442 onderweg van Wijlre naar Simpelveld.
Foto Martijn Schurink
Uiteraard stellen we onze pilot van de ZLSM ook in de gelegenheid om plaats te nemen en te rijden.
Foto links, ook de 6442 is voor de tweede maal bij Eys onderweg van Wijlre naar Simpelveld.
Ook onze pilot van de ZLSM neemt een slagje Wijlre voor zijn rekening.
Format : WMV. 1,80Mb. Binnenlopen van het emplacement Simpelveld, samen met de jarige ZLSM Railbus.
Format : WMV. 1,80Mb.
Binnenlopen van het emplacement Simpelveld, samen met de jarige ZLSM Railbus.
Bij Wijlre gaan
Foto Edo Meijer
Met onze pilot als machinist lopen we volgens schema binnen te Wijlre, aangezien de Railbus en een van de goederen treinen van de ZLSM te Schin op Geul staan is Wijlre de enige mogelijkheid om om te lopen.
Voor we omlopen komen een aantal belangstellenden aan boord (foto links), deze belangstellenden nemen we maar mee tijdens het omlopen...
Foto rechts, Willem duikt tijdens het omlopen weg in een hoekje, aangezien de andere ook wat willen zien. Na het omlopen gaat het weer terug naar Simpelveld. Bij Wijlre gaan
Foto Edo Meijer
De volgende inzet van de 2278 is volgens de dienstregeling pas over een uur, de 2278 wordt derhalve met haar stam rijtuigen uitgerangeerd.
Uitrangeren van de 2278 met de groene rijtuigen, de volgende inzet is over een uur.
Foto Edo Meijer
Uitrangeren van de 2278 met de groene rijtuigen, de volgende inzet is over een uur.
Foto Edo Meijer
Foto boven en links, tijdens het rangeren is slechts een van de frontseinen ontstoken.
Om 15:03, precies volgens dienstregeling komt de 6442 binnen vanuit de richting Kerkrade. Hierna heeft de 6442 nogmaals een slag Kerkrade op het programma staan, voordat ze om 16:45 achter de 2278 aan richting Schin op Geul zal rijden.
Format : WMV. 1,52Mb. Aangezien de 2278 om 16:09 uur een laatste slag naar Simpelveld zal maken wordt de dieselmotor weer gestart.
Format : WMV. 1,52Mb.
Starten van de 2278 dieselmotor en omlopen
voor de laatste slag naar Schin op Geul.

Later zal blijken dat bij de volgende start-poging een van de accu's beschadigd zal raken, maar daarover later in dit overzicht meer.
Precies volgens dienstregeling komt de 6442 binnen vanuit Kerkrade.
Foto Edo Meijer
Rik neemt het er van tijdens de laatste slag naar Schin op Geul..
De laatste slag van de 2278 naar Schin op Geul vertrekt om 16:09 uit Simpelveld. Tijdens deze laatste slag op de zaterdag neemt Rik het er van (foto links).
Loc 2278 onderweg bij Eys.
Foto Pjort Schraal www.schraal.nl

Foto boven, de 2278 te Eys, onderweg naar Wijlre.
Foto rechts, loc 2278 komt om 16:40 aan bij het schilderachtige station Schin op Geul.
Omlopen te Schin op Geul.
Foto Pjort Schraal www.schraal.nl

Format : WMV. 1,20Mb. Met de dieselmotor op volle toeren gaat het van Wijlre naar Simeplveld.
Format : WMV. 1,20Mb.
Met de dieselmotor op volle toeren gaat het van Wijlre naar Simpelveld.

Na binnenkomst te Simpelveld (zie foto rechts), wordt de 2278 wederom uitgerangeerd. Tijdens het wachten op de binnenkomst van de laatste treinen wordt bekend gemaakt dat de DE1 41 met pech te kampen heeft. Dat is de inleiding voor de pechgevallen van de zaterdag, pechgevallen die op 1 na gelukkig geen gevolgen hebben voor de dienstregeling van zondag 24 September.
Aankomst te Schin op Geul.
Foto Martijn Schurink
Tijdens het omlopen geven we een lift aan de ZLSM medewerker die de wissel tijdens het omlopen heeft bediend. Na vertrek uit Schin op Geul komt nog een laatste stop te Wijlre.
De 2278 op spoor 2 langs het perron van station Simpelveld.
Nadat de DE41 met pech bij de werkplaats tot stilstand gekomen is en tevens een acculader van de stoomgroep West Zuiderpark in rook was opgegaan, was onze 2278 van mening dat zij ook van zich moest laten spreken.
Het vakantiehuisje waar de leden van de stichting de nacht doorbrengen.
Nadat de loc voor de rijtuigloods was afgezet, diende de 2278 eigenlijk nog een stukje verplaatst te worden. Echter tijdens het starten van de dieselmotor smelt, meest waarschijnlijk door een slecht contact, een van de accupolen compleet van een accu.
Na inspectie wordt besloten om de volgende ochtend dit euvel te repareren, het is reeds een lange dag geweest.

Na een kort bezoek aan ons vakantiehuisje (foto links)om de slaapplaatsen klaar te maken, gaan we een lekker hapje eten in eetcafe De Kroon.
De DE1 41 staat uitgerangeerd bij de werkplaats.
Dankzij de welwillende medewerking van de ZLSM heeft het publiek echter niets van de storing gemerkt. Binnen een uur was de accu vervangen door een exemplaar van de ZLSM en was de accukabel gerepareerd. Na de reparatie start de dieselmotor weer zonder problemen. De 2278 vertrekt derhalve volgens
De volgende ochtend staat de DE1 41 bij de werkplaats. Zoals op de foto te zien is, is de DE1 door een Kf van de ZLSM verplaatst (foto links). De DE1 is bij aanvang van de dienstregeling niet inzetbaar.
Op de foto onder ziet u de defecte accu van de 2278, een van de accupolen is compleetgesmolten.
De gesmolten accupool.
Een korte reparatie van een van de frontseinen van de 6442.
dienstregeling naar Kerkrade.

Dat een en ander niet heeft geleid tot een slecht humeur is te zien bij vertrek van de 6442 vanaf de rijtuigloods.
Format : WMV. 1,69Mb. Vertrek van de 6442 vanaf de rijtuigloods.
Format : WMV. 1,69Mb.
Vertrek van de 6442 vanaf de rijtuigloods.


Bij Wijlre blijkt dat een van de frontseinen van de 6442 niet naar behoren werkt, maar ook dit is binnen enkele minuten verholpen (foto links).
Zoals vermeld was dat niet het geval met de DE1, dit
noodzaakte de ZLSM om creatief met de situatie om te gaan. Het resultaat ziet u op de foto rechts en onder.

Alternatieve DE1 41

De alternatieve DE1 41 staat klaar voor vertrek richting  Kerkrade.
Alternatieve DE41 van de ZLSM.

Deze combinatie heeft zondag vrijwel de gehele dag de DE1 dienstregeling opgevangen.

Op de foto linksonder staat de combinatie gereed voor vertrek richting Kerkrade. Op deze foto ziet u eveneens het model van de struktonlocomotief van de stoomgroep West Zuiderpark die, ondanks de verbrande acculader, ook op zondag de gehele dag zijn ritjes heeft verzorgt.
Matthew Lommerde heeft de 2278 tijdens de eerste slag Simpelveld - Schin op Geul van zondag 24 September
Loc 2278 bij de spoorwegovergang te Schin op Geul.
Foto Matthew Lommerde www.OVnieuws.info
2278 te Wijlre.
Foto Matthew Lommerde www.OVnieuws.info
op verschillende plaatsen gefotografeerd.
Foto geheel links te Schin op Geul, linkssboven te Wijlre. De derde foto (rechtsonder) is genomen
tussen Wijlre en Simpelveld.
Het weer was in het begin van de dag wat somber, maar in de loop van de dag komt het zonnetje door.
Loc 2278 tijdens de eerste slag Simpelveld - Schin op Geul.
Foto Matthew Lommerde www.OVnieuws.info
Loc 6442 loopt binnen te Schin op Geul.
Foto Ivo Laeven
Aangezien de 6442 uitgerust is voor radiobedrijf, geeft Willem een demonstratie door met de 6442 om te lopen met behulp van radiobedrijf.
Om 12:47 loopt de 6442 op zondag voor de tweede keer binnen op het station Schin op Geul (foto links).
Loc 6442 omgelopen en gekoppeld aan de rijtuigen.
Foto Ivo Laeven
Format : WMV. 1,72Mb. Loc 6442 loopt binnen op station Simpelveld.
Format : WMV. 1,72Mb. Loc 6442 loopt binnen op station Simpelveld.
De alternatieve DE1 is terug uit Kerkrade, het wachten is op het binnenlopen van de 2278 uit Schin op Geul.
DE loc 2278 loopt binnen in station Simpelveld.
Ondertussen is de alternatieve DE1 terug vanuit de richting Kerkrade (foto linksboven). Om 14:14 zal zij de volgende slag naar Vetschau verzorgen.
Gedurende het weekend zijn naast veel foto's, uiteraard ook veel mensen aan het werk geweest met een video camera. De 15 jarige Camiel Simons is een van hen, hij heeft een impressie gemaakt van de 2278 tijdens het dieselweekend.
Format : WMV. 1,47Mb. De 2278 tijdens de inzet op de dieseldagen, 24-September-2006.
Format : WMV. 1,47Mb.
De 2278 tijdens de inzet op zondag 24 september.
Camera : Camiel Simons (15)


Op de site www.simonstreinen.nl staat een uitgebreider videoverslag alsmede nog een aantal foto's.
Inmiddels is de 2278 geariveerd vanuit Schin op Geul (foto linksonder), zij staat meteen gereed voor de volgende rit naar Kerkrade.
Historisch verantwoord? De 2278 rijdt het emplacement van Simpelveld op.
Foto Sven Brouwers
Als de 2278 terug komt uit Kerkrade, wordt de foto links gemaakt door Sven Brouwers, een mooi historisch verantwoorde foto met het armsein
hoofdsein op 'Niet stop tonend' (vaak wordt dit 'veilig' genoemd, maar dat is niet de officiele vakterm...).

Foto rechts, de 2278 staat klaar voor haar laatste inzet voor dit dieselweekend, een laatste slag naar Wijlre (foto onder).
Vertrek richting Wijlre.
Foto Gordon J. Lacy
De 2278 staat klaar op spoor 1 om te vertrekken richting Schin op Geul
Loc 2278 tijdens de laatste slag Simpelveld Wijlre.
Foto Matthew Lommerde www.OVnieuws.info
Dit viadukt was op 8 Februari 2006 in het nieuws omdat een vrachtwagen het voetgangers gedeelte van het viadukt had geramd. Op de foto is te zien dat het voetgangersgedeelte nog immer ontbreekt.
Tijdens de laatste slag Simpelveld - Wijlre wordt de 2278 wederom gevolgt door Matthew Lommerde, foto onder een mooie opname tijdens de passage van het viadukt te Eys.
Loc 2278 passert het viadukt bij Eys.
Foto Matthew Lommerde www.OVnieuws.info
Na het binnenkomst te Wijlre, dient er weer omgelopen te worden voor de terugrit naar Simpelveld. Op de foto rechts rijdt de 2278 een "stop tonend" sein voorbij. Normaal gesproken is dit uiteraard niet toegestaan, een
Loc 2278 op vol vermogen onderweg naar Simpelveld..
Foto Matthew Lommerde www.OVnieuws.info
Loc 2278 passert een stop tonend sein te Wijlre.
Foto Arne Vermeulen
treindienstleider kan echter het voorbij rijden van een stop tonend sein toestaan.
Nadat de 2278 te Wijlre weer voor de trein gerangeerd is, gaat het op vol vermogen de heuvel op richting Simpelveld (foto links).
Voor de 2278 terug is uit Wijlre, vertrekt de 6442 nogmaals richting Kerkrade. Boven de loc is duidelijk de zogenaamde rouwbrief zichtbaar, middels dit sein wordt door de treindienstleiding aangegeven of rangeerbewegingen toegestaan zijn.
Loc 6442 vertrekt richting Kerkrade.
Foto Sven Brouwers
Loc 6442 vertrekt richting Kerkrade.
Foto Sven Brouwers
Als de 2278 binnen komt vanuit Wijlre, wordt de trein uitgerangeerd langs spoor 2. Als u goed kijkt ziet u dat niet alleen het enkele frontsein is ontstoken, maar ook de zwaailichten zijn aangezet tijdens het rangeren.
Terwijl de 6442 nog niet terug is uit Kerkrade wordt de 2278 ingericht voor de terugrit naar Beverwijk. Met de Esslingen wordt de bagage van de stichtingleden van het bagagerijtuig naar de 2278 getransporteert.
Daarnaast wordt de accu die wij van de ZLSM hebben geleend weer uitgebouwd, in Beverwijk zal een nieuwe accu ingebouwd worden.
Hierna wordt de Esslingen achter de trein gekoppeld, de Esslingen zal de trein van Kerkrade terugbrengen naar Simpelveld. Het wachten is op de 6442 die voor de 2278 gezet zal worden voor we de allerlaatste rit van de dieseldagen 2006 naar Kerkrade zullen rijden.
De bagage van de stichtingleden worden van de Esslingen overgeladen.
Foto Matthew Lommerde www.OVnieuws.info
De 6442 en 2278 te Landgraaf.
Foto Rogier Immers www.railfan.nl
Onderweg komen we verschillende fotograven tegen die het transport vastleggen, de foto boven is genomen te Landgraaf.
De foto rechts is genomen tussen Spaubeek en Geleen Oost en bij aankomst in Beverwijk staan er zelfs drie fotografen te wachten om dit moment vast te leggen.
Beverwijk 24-September-2006 20:30uur.
Foto Martijn Schurink
De 6442 is door Railion ter beschikking gesteld om de 2278 van de stichting MMR over te brengen van Beverwijk naar Simpelveld en terug, maar zoals u in dit overzicht heeft gezien heeft de loc ook meegedraaid in de dienstregeling van het dieselweekend.

Na een geslaagd weekend vertrekt de 6442 even voor 17:00 uur met de 2278 aan de haak volgens dienstregeling naar Beverwijk.
Onderweg naar Beverwijk.
Foto Matthew Lommerde www.OVnieuws.info
Aangezien de 2278 niet meer gestart kan worden, wordt de 6442 omgeschakeld op radiobedrijf. Gerrit rangeert de 2278 naar haar vertrouwde plaatsje naast de loods van Railion Beverwijk.

Via deze weg willen wij het enthousiaste publiek, de vrijwilligers van de ZLSM, maar zeker ook het management van Railion hartelijk danken voor het mogelijk maken van dit geweldige weekend!
Foto menu. Terug naar 2278 pagina Hoofd menu.


Site versie : V11 26-juli-2012

Pagina update : 12-november-2006

Terug naar index pagina   disclaimer