Foto's van en werkzaamheden aan de 2296
(huidig nummer 2368).

Note van de webmaster, deze pagina's worden regelmatig aangevuld, maar zoals u weet gaat onze prioriteit naar de 2225 dus zal deze pagina wat minder frequent naar de laatste stand van zaken bijgewerkt worden.
Het is de bedoeling dat op deze pagina foto's getoond worden van de 2296/2368, niet enkel in de staat waarin zij nu verkeerd, maar ook foto's die genomen zijn tijdens haar actieve dienst.
Als u foto's hebt die op deze pagina afgebeeld mogen worden, kunt u ze sturen naar disabled! foto-emailadres.
Vermeld, bij voorkeur, waar en wanneer de foto genomen is.
De 2296 nog zonder derde frontsein. De fotograaf van de hiernaast staande foto, genomen te Eerbeek in juli 1978, is onbekend.
Dit is de eerste foto waarop de 2296 zonder derde frontsein te zien is. Er wordt derhalve het omgekeerde L-sein gevoerd.
Samen met de 2238 legt Rob van der Rest de 2296 te Rotterdam IJselmonde vast.
De foto is genomen op 30-4-1986.
De 2296, nu samen met de 2238 op 30-4-1986 te Rotterdam Ijselmonde.
Foto Rob van der Rest
De 2296 in de werkplaats Zwolle.
Foto Wim Hoekema
Wim Hoekema heeft een glimmende 2296 vastgelegd in de werkplaats Zwolle.
De foto is genomen op 10-10-1987.
 Uit 1989 een aantal foto's van de 2296 tijdens de inzet in Limburg, met dank aan de stichting RAILCOLOR.
Foto rechts een mooie opname van de 2296 samen met de 2330 op het rangeer terrein Susteren, let op de klassieke beveiliging.

Foto onder, eveneens op het rangeeerterrein Susteren. De 2296, met de 1649 in opzending, onderweg met een gemengde goederentrein.

Op de foto rechtsonder rijdt de 2296 met een aantal ketelwagens over de overweg bij Bunde. Leuk detail op deze foto is het opschrift "Duivevoer" in oude spelling op de vrachtwagen in de achtergrond.
De 2296 op het rangeerterrein Susteren.
Foto stichting RAILCOLOR
De 2296 te Susteren 17-05-1989
Foto stichting RAILCOLOR
De 2296 met een aantal ketelwagens over de overweg bij Bunde.
Foto stichting RAILCOLOR
Twee andere foto's, ditmaal genomen te Rotterdam Feijenoord. Op de foto hiernaast heeft de lok nog zijn originele nummer. Dit geeft aan dat tussen 29-06-1991
Op 5 mei 1994 staat de 2368 aan de Botlekweg in de Botlek.
Foto stichting RAILCOLOR
Op 5 mei 1994 staat de 2368 aan de Botlekweg in de Botlek.
Foto stichting RAILCOLOR
en 29-11-1992 de vernieuwde radioinstallatie ingebouwd moet zijn aangezien op de foto links het nieuwe nummer 2368 op de lok prijkt.
5 mei 1994, Botlekweg in de Botlek. Dat de apparatuur voor radiobediening inmiddels is ingebouwd, is niet alleen te zien aan het radiobedrijf logo op de neus en op de huif. Ook het nummer van de 2296 is na de inbouw van de apparatuur veranderd in 2368. Op 5 mei 1994 staat de 2368 aan de Botlekweg in de Botlek.
Foto stichting RAILCOLOR
De 2368 terzijde gesteld te Roosendaal. (Foto Edwin Mos)
Foto Edwin Mos
De 2368 staat op 30 oktober 1997 terzijde gesteld te Roosendaal.
Op 9 juni 2002 staat de 2368 welliswaar op een iets andere plaats, maar hij staat nog immer terzijde gesteld te Roosendaal. De 2368 staat op 9 juni 2002 nog steeds terzijde gesteld te Roosendaal. (Foto Raplh van Meer)
Foto Ralph van Meer
Ronald en Ron onderweg naar Beverwijk. Ronald en Ron onderweg naar Beverwijk.
Overbrengen van de 2225 en 2368 van Tilburg naar Beverwijk
door de machinisten Ronald en Ron.
Ronald en Ron onderweg naar Beverwijk. Ronald en Ron onderweg naar Beverwijk.
Frontaanzicht van de 2368 (oorspronkelijk 2296) te Beverwijk, wederom actief na een lange winterslaap.
Foto menu. Hoofd menu.
 
Beverwijk - December 2003
De 2368 met daar achter de 2225 waarmee dit project van start is gegaan.
De 2368 en 2278 in de "frisse" buitenlucht.
De 2278 staat, met een fraaie pluim vanwege de vrieskou, al warm te draaien.

Nogmaals de 2368, Willem en Bert kijken hoe de fan van de motorpoelie losgenomen kan worden, zodat de motor sneller op bedrijfstemperatuur komt.

Inzetten rechts : De radiateur, het typeplaatje op het ventilatorhuis van de radiateur geeft aan dat deze in 1956 door J.M. Voith gmbh is geleverd.
Format : Windows media video. 1,5Mb. De 2296 (huidig 2368) wordt gestart.
Videofragment
Format : Windows media video.
Beschrijving : 1,5Mb. De 2296 (huidig 2368) wordt gestart om warm te draaien.
Tijdens het winterklaar maken van de 2296, wordt de lok gestart om warm te draaien. Dit is noodzakelijk om de antivries door het complete systeem te laten circuleren.

Volgens de opschriften van de 2368 is deze voor de laatste revisie in 1987 in Tilburg geweest.
Foto's onder : Tijdens het warmdraaien van de karren wordt de tijd nuttig besteed, Bert en Willem smeren de koppelingen en Ron smeert de rem cilinders.


Format : Windows media video. 1,8Mb. D.E. locs 2278 en 2368 (voormalig 2296) op volle toeren.
Videofragment
Format : Windows media video.
Beschrijving : 1,8Mb. De 2278 en 2368 op volle toeren.

Tijdens het winterklaar maken van de 2368 wordt getest of de 2278 en 2368 ook in multiple bedrijf goed functioneren.
Na gedane arbeid, op weg naar een heerlijk vers en warm bakkie koffie
Foto menu. Hoofd menu.
 
Beverwijk - Augustus 2004
Op de 2296 wordt een prototype gefabriceerd voor een constructiewijziging.
Willem last een gootje welke bij de grote cabinedeur geplaatst moet worden, tijdens regen ontstaat lekkage onder de deur, waardoor de houten vloerdelen van de cabine zwaar te lijden hebben. Met het gootje wordt het water afgevoerd, voordat de vloer vochtig kan worden.

Foto's onder: Het regengootje onder de deur, het afvoerpijpje wordt een volgende werkdag aangebracht.

Foto menu. Hoofd menu.
 
September 2004
De leden van de stichting gaan op zaterdag 11 september opnieuw aan de slag met de 2368.
Even terug naar de constructiewijziging van 2296 (2368), deze constructiewijziging wordt ook op de 2225 aangebracht, de roestsporen geven duidelijk aan dat het regengootje werkt, in tegenstelling tot voorheen was de vloer geheel droog.
Door de bovengenoemde lekkage is de stalen vloer van de 2296 aangetast en deze dient te worden geconserveerd. Hiervoor moeten ook de houten vloerdelen verwijderd en vervangen te worden. Om de houten vloerdelen te verwijderen worden de stoelen, webasto uitstroomopeningen en dodeman knoppen gedemonteerd.
Aangezien een aantal bouten en moeren
vastgeroest en/of onbereikbaar zijn, moeten er af en toe rigoreuze maatregelen genomen worden om ze los te krijgen.

Nadat de vloerdelen zijn verwijderd wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de 2368zijn originele nummer, zij het provisorisch, terug te geven.
In de tussentijd zijn twee andere leden de hele dag in de weer geweest om een radio installatie van een bakkie (600) veilig te stellen, de 2296 blijft namelijk een radiolok.
De klus is nog niet geheel geklaard, maar krijgt later een vervolg.
25 september 2004
De 2296 wordt overgebracht naar Tilburg.

De potjes voor de smering van de glijlagers worden nagezien en waar nodig bijgevuld.
Voor de lok overgebracht kan worden, moeten er nog een aantal werkzaamheden aan de 2296 verricht worden.

Foto onder, Als we toch onder de lok staan, werpen we meteen een blik op het trekwerk van de 2200.

Foto links
De ventilator riemen worden om de poelies gelegd.
Waarna een hydraulische krik onder het ventilatorhuis wordt geplaats.

Foto rechts
Als het ventilatorhuis vervolgens wordt opgekrikt, komen de ventilator-riemen op de juiste spanning.
Als de steunmoeren waar het ventilatorhuis op rust zijn aangedraaid, kan het huis met een zevental zware bouten (waarvan er 1 net naast de steun is te zien) worden vastgezet.

Ook worden de dodeman knoppen en de stoelen weer vastgezet, waarna de lok klaar staat voor vertrek.

Het transport te Den Haag HS, tijdens de stop van enige minuten worden de lagers en dergelijke te gecontroleerd.

De laatste stop voor Tilburg te Rotterdam Kijfhoek
Format : Windows media video. 1,6Mb. Overbrengen lok 2296 van Beverwijk naar Tilburg.
Format : Windows media video. 1,6Mb.
Beschrijving : Overbrengen lok 2296 (huidig 2368) van Beverwijk naar Tilburg.
Op 25-september is de 2296 overgebracht van Beverwijk naar de werkplaats van Nedtrain te Tilburg. Op dit fragment is te zien hoe de 2296 de werkplaats binnen rijdt.
Foto menu. Hoofd menu.
 
2006.
De 2296/2368 wordt regelmatig gestart om warm te draaien. Foto links, sternet?? Nee helaas niet, maar de 2296/2368 wordt regelmatig gestart. Om de machine enigszins in conditie te houden blijft de machine dan enige uren lopen om warm te draaien.

Daarnaast kunnen wij vermelden dat voor de 2296/2368 een plan van aanpak is geschreven. Dit houd in dat de stichting na afronding van het project 2225 ook de 2296/2368 aan gaat pakken. Enigszins afhankelijk van de financiele situatie van de stichting zal in de nabije toekomst de beslissing vallen of zij enkel geconserveerd gaat worden of dat de 2296 net als de 2225 geheel gerestaureerd gaat worden.
Nog een tweetal plaatjes van het starten van de 2296, helaas gaat de staat van de lok niet vooruit door de lange stilstand. Positief om te vermelden is dat de dieselmotor van de 2296 het mooiste loopt van de drie 2200-en die
Zoals gewoonlijk start de 2296 vrijwel meteen. Na de start loopt de dieselmotor vrijwel meteen weer alsof hij gisteren nog gelopen heeft.
bij de stichting zijn ondergebracht, optisch vergt de 2296 echter meer werk dan beide andere machines.
De foto links is genomen direct na het aanslaan van de dieselmotor, foto rechts enige seconden later.


Site versie : V11 26-juli-2012

Pagina update : 12-november-2006

Terug naar index pagina   disclaimer