Revisieverslag van de 2225
Werkzaamheden 2008

Note van de webmaster, we doen onze uiterste best om u, via deze pagina, van de ontwikkelingen rond de restauratie van de 2225 op de hoogte te houden. Het kan echter voorkomen dat een update van de site wegens andere verplichtingen enige dagen op zich laat wachten, wij vragen hiervoor uw begrip.
 
Januari/Februari 2008.
Wij hopen ze nooit nodig te hebben, maar voor het geval er een probleem optreedt met de dieselmotor van de 2225 heeft de stichting de beschikking over een aantal reserve motoren.
Deze dieselmotoren hebben tot nog toe gratis opgeslagen gestaan te Roosendaal. Helaas heeft de huidige huurder de ruimte waar de motoren staan nodig, dus heeft de stichting naar een andere oplossing moeten zoeken.
Foto rechts, de reserve dieselmotoren van de SMMR te Roosendaal.
De motoren te Roosendaal.
De motoren te Roosendaal.
Op 4 Februari zijn een aantal leden van de stichting derhalve in Roosendaal aan het werk om de drukvulgroepen en luchtfilters van de motoren te verwijderen (foto rechts).
Detail van de klepstoters.
De motoren zijn compleet inclusief de hoofd- en hulpgenerator. Het plan is om de motoren in een aantal HBISsen te plaatsen. Helaas zijn de motoren te hoog om compleet in een HBIS te plaatsen.
Demontage van de drukvulgroepen.
Door het luchtfilter en de drukvulgroep te verwijderen houden we een aantal centimeters speling om de motoren in de HBIS te plaatsen.

Foto links, een blik op de klepstoters van de Stork Superior dieselmotor.
Midden op de foto is duidelijk de geopende en gesloten stand van de stoterstangen te zien.
Aan het einde van de dag worden de losse onderdelen met behulp van een heftruck in een HBIS geladen.
Demontage van de drukvulgroepen. Demontage van de drukvulgroepen.
De kabels van de GSMR zijn getrokken.
De binnenzijde van de koelerhuif wordt nogmaals geschuurt.
In januari zijn de eerste kabels voor de GSMR installatie getrokken.
Op de foto rechtsboven is stuurstand 1 te zien.
De centrale kast voor de GSMR installatie dient echter ook voorzien te worden van spanning.

Paul en Maarten zijn op de foto onder aan het werk om de luchtruimte te openen zodat ze hiervoor een tweede mantelbuis kunnen leggen.
Paul en Maarten openen de luchtruimte om een neiuwe mantelbuis te leggen.
Ondertussen wordt de binnenzijde van de koelerhuif geschuurt aangezien deze nog in de verf gezet moet worden (foto rechts).
Aanbieden schilderij aan Jack.
Als dank voor alles wat Jack van der Laan in de afgelopen jaren voor de stichting heeft geregeld en betekent, heeft de stichting hem een olieverfschilderij aangeboden.

Op het schilderij staat de 2225 afgebeeld, op de draaischijf voor de historische poligonale loods van het revisiebedrijf Nedtrain Tilburg.
Aanbieden schilderij aan Jack.
 
Maart 2008.
In de koelerhuif gaat het werk gestaag verder.
Terwijl ook in de cabine het werk begint te vorderen, maar er is altijd ruimte voor een geintje....
In de koelerhuif gaat het werk gestaag door, een aantal pijpen zijn van oude verf ontdaan.
In de cabine wordt ook doorgeklust.
De GSMR installatie komt in de kast, maar de antenne komt uiteraard op het dak. Olaf en Paul monteren een wartel in de bovenkant van de kast om de antennekabel door te voeren.
Bovenin de kast moet een wartel komen voor de GSMR.
Op de foto rechts wordt door Paul de connector aan de kabel gezet. Ondertussen is er een stuk van het dak schoongemaakt voor de montage van de GSMR-antenne (fotos onder).
Paul freubelt een connectortje aan een kabel.
Op het dak is een stuk aal gemaakt voor de montage van de GSMR-antenne. De gemonteerde antenne.
Op dezelfde dag wordt er ook in Beverwijk gewerkt
Een van de ventilatieopeningen van de HBIS.
Als het rooster weggehaald is, blijkt dat het geen verassing is dat er lekkage optreedt (foto rechts).
aan het magazijn (in de HBIS). De ventilatieroosters lijken er aardig uit te zien (foto links), maar als het regent is hij niet meer waterdicht.
Inwendig volledig verrot.
De pijpen staan weer in de verf.
Aan het eind van de dag zijn de pijpen weer netjes geschilderd en is de HBIS, in ieder geval bij dit rooster, weer waterdicht en tegen roest behandeld.
weer waterdicht.
De GSMR installatie werkt
Een weekje later is zijn de laatste connectoren voor de GSMR installatie gemonteerd en kan de GSMR getest worden. Alles werkt naar behoren.
De GSMR installatie is een van de modificaties die bij de 2225 aangebracht worden om de inzet op het publieke spoor ook voor langere tijd mogelijk te maken. Het volgende punt van aandacht is de ATB installatie. Deze dient getest te worden en daarvoor gaat de lok enige dagen op bezoek bij de Nedtrain vestiging Zaanstraat in Amsterdam.
 
April 2008.
Een uniek plaatje, een 189 op het terrein van Nedtrain Tilburg.
Op 19 April staat de 189-072 met daar achter de 2225 bij het revisiebedrijf Nedtrain Tilburg gereed voor vertrek. Een uniek plaatje met een leeftijds verschil van meer dan 50 jaar tussen beide locomotieven.
Zoals hierboven vermeld gaat de 2225 voor enkele dagen naar Amsterdam voor de Controle Meting van de ATB, maar er zullen enige tussenstops gemaakt worden tijdens deze rit.
De eerste stop is in Roosendaal. Tussen de werkzaamheden van Strukton, die hier een werktrein aan het samenstellen is, wordt de 2225 naar de werkplaats gerangeerd om de HBISsen op te halen.
De wagens staan transport gereed.
De motoren worden in de HBIS met spanbanden vastgezet.
Voor vertrek moeten echter eerst de motoren met spanbanden worden vastgezet (foto boven). Hierna kunnen de wagens met behulp van de 2225 achter de 189-072 geplaatst worden.
Tussenstop te Lage Zwaluwe.
Daarna gaat het verder naar de Kijfhoek en Leidschendam waar opnieuw het nodige rangeerwerk werd verricht (foto rechts).
Na vertrek uit Roosendaal is de eerste tussenstop te Lage Zwaluwe (foto links).
Tussenstop te Leidschendam.
Doorkomst te Amsterdam CS.
om 18:08 door te Amsterdam CS waarna de 2225 bij de werkplaats Zaanstraat afgeleverd wordt.
Nadat de wagens te Beverwijk zijn afgeleverd komt de 189-072 met enkel de 2225 aan de haak
De 2225 in de Zaanstraat, hier wordt de ATB Controle Meting gedaan.
Bij de ATB controlemeting wordt de installatie op meer dan 80 punten gecontroleerd. Hiervoor wordt de ATB kast aangesloten op de meetapparatuur (fotos onder). Foto rechts de totale meetopstelling.
De ATB kast aangesloten op de meetapparatuur.

De meetapparatuur.
Een leuk detail is dat een deel van de ATB installatie uit Amerika komt (foto onder), hierdoor herhaalt zich een stukje geschiedenis aangezien de locomotiefserie 2200 is gebaseerd op een Amerikaans ontwerp. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk Historie.)
Amerikaanse onderdelen in de ATB kast.
Meetopstelling tbv controlemeting.
Foto onder, de asgever voor de ATB wordt losgenomen van de lok. Door de asgever los aan te drijven kunnen de verschillende snelheden waarbij de ATB in moet grijpen gesimuleerd worden.
Meetopstelling tbv controlemeting.
Bij de controle meting bleek dat er, zelfs nadat de lok ruim 16 jaar geen controles heeft gehad, slechts minimale problemen
waren met de ATB installatie. De vervangen onderdelen? Een zogenaamde aardfoutdetector en wel helemaal 2 lampjes van de cabinesignalering...
 
Mei 2008.
De 2225 staat klaar voor vertrek naar Tilburg.
Op 1 mei vind de terug rit naar de werkplaats Tilburg plaats.
Even over 12 wordt de 189-099 tegen de 2225 gerangeerd die al klaargezet is voor vertrek.

Maar voor het tijd is om te vertrekken richting Tilburg is er nog voldoende tijd voor een bakie koffie...
De 2225 staat klaar voor vertrek naar Tilburg.
Ron geeft de 189 de sporen.
met de 2225 om bij hogere snelheden enige metingen uit te kunnen voeren. Dit aangezien de 2225 tot nu toe alleen vermogen heeft geleverd tot een maximum
Foto links, Ron geeft de 189 de sporen tijdens het eerste deel van de rit. Zodra de dieselmotor van de 2225 warm is geeft Gerrit echter meer vermogen
Zodra de dieselmotor van de 2225 enigszins warm gelopen is, geeft Gerrit meer vermogen.
van 40Km/u, de maximum snelheid op de lijn van de ZLSM.
Als snel blijkt een draad van de zwakveldschakelaars los te zitten. Bij controle van de bedrading is deze op de nominatie gezet om vervangen te worden. Door de vele overige werkzaamheden is hier er tot nog toe geen tijd voor geweest, maar dit wordt (foto onder) gecorrigeerd.
Een losse draad is snel gevonden.
De donkere wolken laten we achter ons.
Enigszins verrast van Paul van Duin komt het transport door Utrecht.
Foto Paul van Duin
Tot verassing van Paul van Duin komt het transport door te Utrecht Centraal waar hij de beide locomotieven fotografeert.
Foto boven, een illustratieve foto, de donkere wolken laten we achter ons en we rijden lekker in het zonnetje...
Enigszins verrast van Paul van Duin komt het transport door Utrecht.
Foto Paul van Duin
Een net beschaafd pluimpje tijdens het draaien van vermogen. Het meterpaneel tijdens de rit.
Nadat we Utrecht achter ons gelaten hebben blijkt dat het vastzetten geholpen heeft, een duidelijke tweede 'klak' geeft tijdens het optrekken aan dat het zwak veld ingeschakeld wordt.

Uit verdere metingen blijkt dat er nog een relais vervangen dient te worden, maar als dit relais handmatig wordt ingeschakeld geeft de 2225 netjes zijn vermogen.
Foto uiterst links, ook het (beschaafde) pluimpje uit de uitlaat ziet er uitstekent uit.
Wachten voor we het terrein van Nedtrain Tilburg op mogen rijden.
Na aankomst te Tilburg
revisiebedrijf op mogen
Maar uiteindelijk mogen we oprijden onder geel knipper.
moeten we even wachten voor we het terrein van het
rijden (foto uiterst links), maar enig oponthoud worden de locomotieven naar beneden gereden.
De 2225 wordt ontkoppelt.
Op de foto onder is duidelijk te zien waarom de beschadigde draad op de nominatie stond om vervangen te worden.
De eerstvolgende werkdag in Tilburg wordt deze draad daarom direct vervangen door een onbeschadigd exemplaar. Op de foto rechts wordt deze vastgezet in de apparatenkast.
De beschadigde draad.
De beschadigde draad is vervangen.
Verder zijn de nieuwe luchtslangen aangekomen, de luchtslangen dienden nog vervangen te worden voor de aanstaande toelating.
Olaf ververst het teflondraad op de luchtkraan.
De luchtslangen worden vervangen.
Olaf vervangt het teflontape op de luchtkranen waarna de nieuwe slangen op de loc gemonteerd kunnen worden. Na montage worden de nieuwe
slangen door Olaf eerst in de primer gezet, voor ze in de juiste kleur geschilderd worden (foto rechts).
De ATB schakelaar.
De aansluitingen worden geschilderd.
Foto links, met enig creatief knutselwerk voldoet de ATB schakelaar ook aan de voorschriften.
De fotograaf betrapt.
Voor de eindcontrole plaats kan vinden, de eindcontrole is geplanned voor 4 juni, zijn er nog een aantal werkzaamheden te verichten. Onder andere de remmen dienen gesteld te worden, op de foto links zijn Ron en Olaf daar mee bezig.
Door de fotograaf betrapt.
Maarten legt de werkzaamheden vast (foto boven). Hierna wordt de loc door "Bokito" naar buiten gerangeerd.
De aansluitingen worden geschilderd.
De ATB schakelaar.
Zodra de lok buiten staat wordt de dieselmotor gestart voor de laatste controles.
Op het laatste moment wordt een beschadigde kabel ontdekt, deze wordt door Paul snel vervangen.
De ATB schakelaar.
 
Juni/Juli 2008.
Op 5 juni is de grote dag, de eindcontrole!
Statische eindcontrole.
Voordat de eindcontrole plaats vind, wordt de loc door de stichtingleden nauwkeurig bekeken voordat deze op de proefstand wordt gestart om warm te draaien. De eindcontrole wordt door keurmeester Lambert Peeters afgenomen. Na de lunch gaat deze aan de slag met in eerste instantie de statische controle.
Op de draaischijf.
Nadat de statische controle met goed gevolg is afgelegd komt de loc naar buiten om het dynamische gedeelte van de eindcontrole af te werken.
Keurmeester Lambert Peeters vlak voordat hij begint met het afnemen van het dynamische gedeelte van de eindcontrole (foto rechts).
Dynamisch gedeelte van de eindcontrole.
Keurmeester Lambert Peeters.
We mogen met enige trots vermelden dat de loc met slechts twee kleine aandachtspuntjes de eindcontrole met goed gevolgd heeft afgelegd.
In mei 2007 is een van de wiegveren rechtgezet nadat geconstateerd was dat deze enigszins scheef gemonteerd was. Bij controle bleek dat uiteindelijk een van de stroppen van de wiegveer was gescheurd
De nieuwe wiegveer wordt geschilderd.
doordat er teveel spanning op gestaan heeft. De wiegveer dient derhalve vervangen te worden. Op de foto boven wordt de nieuwe wiegveer alvast in de verf gezet. Foto rechts, aangezien de verf moet
De vloer is gekit.
De wiegveer in de hijsstroppen.
drogen wordt de rest van de dag besteed aan het kitten van de vloer voordat hier een antislip laag over aangebracht wordt.
De wiegbalk.
Nadat de wiegbalk uit het draaistel is gehesen (foto boven) wordt de beschadigde wiegveer in de stroppen gehangen om eveneens uit het draaistel getilt te worden.
De schade aan de wiegveer wordt duidelijk zichtbaar als de wiegveer uit het draaistel genomen is, een van de stroppen is volledig gescheurd..
De beschadigde wiegveer.
Foto rechts, het draaistel is weer gereed voor montage. Voor de oplettende kijker, het tweede draaistel hangt gewoon aan de loc.
Met de wieltjes van de rails.
Vloer in de grondverf. Schuren van de vloer.
We gaan weer terug naar de cabine. Nadat de vloer in de cabine is vervangen, is er in eerste instantie nog geen verflaag overheen aangebracht. Die verflaag is nu aan de beurt. Voordat de vloer in de grondverf gezet kan worden (foto links) wordt de vloer eerst grondig geschuurd (foto boven).
En na de grondverf is de antislip verf aan de beurt.
Als de complete vloer in de antislip verf staat is de cabine weer een stapje dichter bij de voltooing....
Als de grondverf droog is, is het de beurt aan de stroperige antislip verf.
Een nette grijze vloer.
 
Augustus 2008.
Het pijpenstelsel verdient nog enige aandacht. Tijdens de werkzaamheden aan de pijpen in de cabine is het schilderwerk op de wartels enigszins beschadigd. De beschadigde plaatsen worden licht opgeschuurd en nadat de grondverf droog is opnieuw in de aflak gezet.
Ook de voetsteun voor de tyfoon schakelaars is teruggeplaatst (foto rechts).
Het pijpenstelsel verdient nog enige aandacht.
Bij de eindcontrole is gebleken dat de temperatuur meter bij stuurstand 1 niet meer functioneerde. Bij inspectie van de aansluiting bleek dat een van de temperatuur opnemers in het verleden op een onjuiste manier is geplaatst. Op de foto rechts is duidelijk een verschil te zien in de wartels. De linkeraansluiting is van de niet meer functionerende temperatuur opnemer. Op de foto onder is het gevolg zichtbaar,
De temperatuur opnemers.
Voor de duidelijkheid zijn op de foto rechts de wartels te zien, de rechter is voorzien van een beschermingsbuis waardoor de temperatuur voeler ondersteund wordt. Bij de linker ontbreekt het geperforeerde pijpje, hierdoor gaat de voeler te veel trillen tijdens het draaien van de dieselmotor en breekt hij uiteindelijk af. Aangezien de gebruikte
De aansluitwartels voor de temperatuur voelers.
de voeler is compleet afgebroken.
Dit is veroorzaakt doordat de temperatuur voeler niet in een beschermingsmantel was geplaatst.
De wartels van de temperatuur voelers.
De lange koperen leidig tussen de voeler en meter.
meter een zogenaamde gasthermometer is, zit er tussen de voeler en de uiteindelijke meter in de cabine een lange, dunne en kwetsbaare koperen leiding (foto links). Het is, door de kwestbaarheid en de lengte van de leiding, een secuur werkje om de meter te vervangen. Ter bescherming is de leiding nu in een kunstof mantelbuis gelegd.
Voorzichtig doorvlechten van de kwetsbare koperen leiding.
Nadat de temperatuur voeler is geplaatst in de nieuwe wartel (foto onder), kan de 2225 gestart worden om warm te draaien en te controleren of de
De nieuwe voeler geplaatst.
Voorzichtig doorvlechten van de kwetsbare koperen leiding..
temperatuur bij stuurstand 1 nu ook goed aangegeven wordt. Ron rijdt de 2225 op de draaischijf de loods niet helemaal blauw te zetten.
In het zonnetje voor de polygonale loods.
Na overleg met het IVW is een verklaring van geen bezwaar afgegeven (afeelding rechts), hiermee kan de officiele proefrit afgenomen worden.
In het zonnetje voor de polygonale loods.
Met deze, tijdelijke, verklaring wordt de 2225 toegelaten op het gehele Nederlandse spoorwegnet, met uitzondering van de Betuweroute en HSL-zuid.
Buiten staat de 2225 lekker in het zonnetje warm te draaien. Met de polygonale loods op de achtergrond blijft het een historisch verantwoord plaatje (fotos links). De meter bij stuurstand 1 blijkt ook naar behoren te functioneren.
Verklaring van geen bezwaar
2225 onderweg tijdens de proefrit.
Foto links, Op vrijdag 29 Augustus is de proefrit afgenomen, op de foto is de 2225 onderweg naar Eindhoven. Vermeldenswaardig is dat de proefrit geslaagd is met slechts één aanmerking.
De snelheidsmeter bij stuurstand 1 zal gecalibreerd moeten worden aangezien deze een te lage snelheid aangeeft.
Na de geslaagde proefrit is de 2225 diezelfde middag vertrokken voor de eerste zelfstandige rit over de hoofdbaan. De 2225 heeft zijn opwachting gemaakt tijdens de open dag van Station Haarlem op 30-Augustus-2008. Een aantal foto's van deze dag vind u hier.
Open dag Station Haarlem 30-08-2008.
 
September 2008.
Vertrek voor de tweede testrit.
In het eerste weekend van September wordt de snelheidsmeter in stuurstand 1 vervangen voor de exemplaar uit de 2296. Om te kunnen testen of deze "nieuwe" meter over het gehele meetbereik dezelfde waarden aangeeft als de reeds goedgekeurde meter in stuurstand 2, dient een nieuwe proefrit gemaakt te worden.
Ron rijdt als machinist de proefrit.
Ron rijdt de testslag heen en weer naar Nijmegen.
Over spoor 2 door het station Den Bosch.
Foto boven, doorkomst door het station Den Bosch met zijn karakteristieke perron overkapping.

Foto rechtsboven, een overzicht met de "nieuwe" meter en inzet de reeds goedgekeurde meter. Bij alle snelheden is de afwijking tussen de meters nu minimaal.

Op de foto rechts is de, nog steeds enkelsporige, brug bij Ravenstein in zicht.
Inzet, de goedgekeurde meter.
De brug bij Ravesteijn, nog steeds enkelsporig.
 
December 2008.
Mat den Outer onderweg op de havenlijn te Rotterdam.
derhalve weer een paar echte goederentreinen gereden, op de foto boven is Mat met de 2225 onderweg op de havenlijn te Rotterdam. Zonder problemen trekt de 2225 na vele jaren een 1200 tons containertrein.

Na een geslaagde rit loopt de trein onder grote belangstelling van familie, vrienden en collega's Rotterdam Waalhaven zuid binnen (fotos rechts).

Nadat de loc van de trein is losgemaakt rijdt Mat zijn laatste meters met de 2225, gezien de grote glimlach heeft hij genoten van de rit.

Afscheidsrit 06-12-2008.
Foto Rob vd Rest
Tijdens de afscheidsreceptie staat de 2225 in het zonnetje te blinken en te wachten op de terugrit naar Tilburg.
Op de dag dat Sinterklaas het land weer verlaat wordt vind de afscheidsrit van Mat den Outer plaats. Als verassing mocht hij deze rit met de 2225 rijden, een materieel type waar Mat vele kilometers mee heeft gereden. De 2225 heeft op 6 december
Afscheidsrit 06-12-2008.
Foto Rob vd Rest
Mat den Outer in zijn element.
Foto Rob vd Rest

Tijdens de receptie staat de 2225 in het zonnetje te wachten op de terugrit naar Tilburg.
Foto Rob vd Rest
2225 te Leidschendam.
Foto Jan Blom
Op 13-december staat de 2225 te Leidschendam op de open dag van de Nedtrain vestiging aldaar.
Bezoekers zijn utieraard welkom in de cabine..
Foto Jan Blom
Dat de 2225 een publiekslieveling is blijkt wel uit de rijen belangstellenden die regelmatig stonden te wachten om een kijkje in de cabine te nemen. Ook dit was weer een geslaagde dag!
Foto rechtsonder, na de open dag is de 2225 wederom op eigen kracht naar Tilburg terug
2225 te Leidschendam.
Foto Jan Blom
2225 te Delft
gereden, hier bij de doorkomst te Delft.
Op dat moment nog immer op de verklaring van geen bezwaar die op 31-12-2008 af zal lopen.
Op 18 december 2008 wordt door de stichting echter een zeer waardevol document ontvangen!
Door het IVW is het nieuwe inzetcertificaat afgegeven!
De leden van de stichting hadden het jaar 2008 niet op een betere manier af kunnen sluiten.
Aangezien de stichting de revisie van de 2225 bijna gereed heeft, zullen de updates van de site minder frequent plaats vinden, er moet namelijk wel nieuws te melden zijn.
Foto menu. Hoofd menu.
Op de pagina
Werkzaamheden in inzet 2009
wordt het verslag vervolgd.


Site versie : V11 26-juli-2012

Pagina update : 19-juli-2008

Terug naar index pagina   disclaimer