Revisieverslag van de 2225
Werkzaamheden 2007

Note van de webmaster, we doen onze uiterste best om u, via deze pagina, van de ontwikkelingen rond de restauratie van de 2225 op de hoogte te houden. Het kan echter voorkomen dat een update van de site wegens andere verplichtingen enige dagen op zich laat wachten, wij vragen hiervoor uw begrip.
 
Januari/Februari 2007.
In januari zijn werkzaamheden in de cabine van de 2225 voortgezet, deze zijn echter niet fotografisch vastgelegd. Begin februari krijgen we echter een mededeling dat Nedtrain de sporen van de poligonale loods nodig heeft voor werkzaamheden, zoals afgesproken dient de 2225 derhalve plaats te maken. Op zich geen groot probleem, ware het niet dat de 2225 niet voorzien was van deuren en ramen, derhalve niet geschikt voor de vochtige buitenwereld.
De deuren van de cabine dienen gemonteerd te worden daar de 2225 niet langer in de poligonale loods kan blijven. Olaf monteert deurrubbers.
Om de 2225 wind en waterdicht te krijgen dienen onder andere de deuren gemonteert te worden. Foto boven, de deuren van de cabine liggen klaar om voorzien te worden van nieuwe deurrubbers. Deze worden later op de dag door Olaf op de eerste deur gezet (foto rechts).
Een van de gereviseerde ATB-asgevers ligt klaar voor montage. Op de foto rechts een deel van de naar Beverwijk afgevoerde onderdelen. Van buffers tot zwaailichten
De ATB-asgever is gemonteerd, weer een onderdeel minder in de stelling.
Foto linksboven, een van de gereviseerde ATB-asgevers ligt klaar voor montage. In de loop van de afgelopen maanden zijn veel onderdelen verzamelt. Aangezien de poligonale loods in Tilburg voor andere werkzaamheden nodig is, worden de onderdelen die niet direct noodzakelijk zijn voor de restauratie naar Beverwijk vervoert.
Een deel van de naar Beverwijk afgevoerde onderdelen.
en kachelonderdelen, maar ook gereedschap speciaal voor de locomotief serie 2200. Nee, de fiets niet, die is in Tilburg gebleven....
Aangezien slechts beperkte opslagruimte beschikbaar blijft in Tilburg zijn zoveel als mogelijk de klaar liggende onderdelen gemonteerd. Zo ook de gereviseerde ATB-asgever (foto linksonder).
Halverwege de dag. Na enige gevechten met ramen en raamrubbers begint het er op te lijken. De ramen in de cabine zitten er weer in. Later zijn ook de seinglazen en dergelijke terug gezet om zoveel als mogelijk de regen te weren. Op de foto rechts ziet u de gereviseerde brandstof niveaumeter.
De ramen in de cabine zitten er weer in. In januari is de dieselolie weer in de tank gepompt. Nu is tenminste goed zichtbaar hoeveel diesel zich nog in de tank bevind. Ter vergelijk de foto onder, zo zag de meter er voorheen uit...
De brandstoftank in de oude toestand.
De gereviseerde brandstof niveaumeter.
Foto rechts, na enige aanpassingen aan de sponning zit het cabineraam eindelijk goed passend in de sponning.
De ringen voor de seinen staan in de grondverf.
Voor met name de hoekseinen zijn nieuwe ringen gemaakt.
Nadat deze in de grondverf gezet zijn worden ze creatief te
drogen gehangen (foto boven).
Cor heeft het tegensputterende cabineraam eindelijk in de sponning zitten.
Foto menu. Hoofd menu.
 
Maart 2007.
Maarten bereid de montage van de frontseinen voor.
De ringen van de hoekseinen zijn inmiddels in de juiste kleur geschilderd. Op de foto rechts worden de hoekseinglazen gemonteerd.
Foto links, Maarten bereid de montage van de frontseinen voor, uiteraard worden de seinen voorzien van nieuwe lampen en bedrading.
Maarten monteerd de hoekseinglazen.
Maarten bereid de montage van de frontseinen voor. Voor een mooi plaatje is de 2225 een stukje naar buiten gelepeld. Op de cabine is het derde frontsein reeds definitief geplaatst, het begint weer een locomotief te lijken.

Foto rechts, op de neus ontbreekt het derde frontsein nog.
Maarten bereid de montage van de frontseinen voor.
Ondanks dat de lok steeds meer 'af' lijkt, is er nog heel veel werk aan kleine details te verichten. Ook komen we in de loop van de weken steeds meer missers van tROM tegen, maar daarover later meer.
Foto onder, Ron schilderd een deel van het pijpenwerk uit de cabine. Zoals ook te zien is op de foto rechts, worden
Ron schilderd een deel van het pijpenwerk van de cabine.
de pijpen en andere kleine onderdelen op allerlei manieren opgehangen om te drogen.
Het trapje naar de omloop wordt als druiprekje gebruikt.
Ron schilderd een deel van het pijpenwerk van de cabine.
Ook deze oogbouten zijn vervangen door nieuwe exemplaren. Op de foto rechts ziet u het dakluik met de nieuwe oogbouten.
Het dakluik op de cabine wordt bevestigd met zogenaamde oogbouten. Op de foto boven heeft u deze oogbouten aan het trapje zien hangen.
Het trapje naar de omloop wordt als druiprekje gebruikt.
Zoals hierboven vermeld komen we even terug op een van de missers van de tROM. De tROM heeft op
meerdere plaatsen op de lok plamuur aangebracht. Helaas laat op verschillende plaatsen de plamuur alweer los (zie foto onder) aangezien er voor het
Ron schilderd een deel van het pijpenwerk van de cabine.
Het trapje naar de omloop wordt als druiprekje gebruikt.
plamuren niet (voldoende) ontroest is. We hebben al vele plaatsen ontdekt en hersteld (zie foto boven), maar hoeveel we nog zullen ontdekken.....
Foto menu. Hoofd menu.
 
April 2007.
Naast de misser boven zijn veel onderdelen door de tROM van een nieuw kleurtje voorzien. Zoals ook het kunstleer van de kniebeschermer, die was door de tROM is dezelfde kleur meegeschilderd als de rest van de cabine. Op de foto's links en rechtsonder bekleed Maarten een van de kniebeschermers met "nieuw"
Maarten bekleed de kniebeschermer met nieuw kunstleer.
kunstleer.
De kniebeschermer hoort onder de remkraan (zie foto onder) te zitten.
De kniebeschermer hoort onder de remkraan te zitten.
Maarten bekleed de kniebeschermer met nieuw kunstleer.
Enige 'overtuigingskracht' is noodzakelijk om de pijpen van de remkraan luchtdicht te krijgen.
Om de pijpen die naar de remkraan van stuurstand 1 lopen luchtdicht te krijgen is enige "overtuigingskracht" noodzakelijk. Terwijl de een de pijpen buiten de cabine in bedwang houdt (foto boven) draait de ander snel de koppeling vast (foto rechts).
Met hulp van enige overtuigingskracht draait Olaf de koppeling onder de remkraan aan.
Ron bevestigt de heuvelweerstand.
Foto links, Ron monteert de eerste heuvelweerstand. Langzaam maar zeker komen de verschillende onderdelen van de cabine weer op hun plaats terug, maar niet voordat ze zijn gestraalt en van een vers jasje verf zijn voorzien (foto onder).
Losse onderdelen in de groene hamerslagverf.
Losse onderdelen in de groene hamerslagverf.
Foto boven, de ATB bediening is in beide stuurstanden weer aanwezig, nu is in de cabine ook weer te zien dat de 2225 voorzien is een ATB installatie. Op de huif is inmiddels ook het derde frontsein gemonteert (foto rechts).
Het derde frontsein is inmiddels ook op de huif gemonteert.
Foto menu. Hoofd menu.
 
Mei 2007.
De accubak heeft een 'ontstofbeurt' nodig.
Foto rechts, na een grondige stofzuigbeurt ziet het een en ander er weer veel beter uit.
Foto links, na al het schuur- en plamuurwerk hebben de accubakken wel een schoonmaakbeurtje nodig.
Dat ziet er weer beter uit.
Foto onder, een van de veerpaketten zit iets scheef (Op de foto is een gele hulplijn gezet, daardoor is duidelijk te zien dat het pakket scheef zit).
Het veerpakket van een draaistel zit scheef.
Met de grote kraan wordt de bak iets gelicht.
Foto boven, de grote 64 tons kraan (2 x 32 ton) wordt gebruikt om de bak iets te lichten, daarna kan het veerpakket recht gezet worden.
Met de 64 ton heeft de grote kraan net voldoende capaciteit om de bak enigszins te lichten aangezien van de draaistellen alleen het bovenste gedeelte net uit de vering gehesen wordt.
De accu's worden weer terug geplaatst.
Foto rechts, de accu's worden middels houten latten vastgezet. Weer een stapje dichter bij het starten van de motor.....
Foto links, nadat niet alleen de accubakken, maar ook de accu's van hun stof zijn ontdaan kunnen de accu's weer terug geplaatst worden.
De accu's worden weer terug geplaatst.
Foto onder, Maarten en Paul sluiten de teruggeplaatste accu's weer aan.
Maarten en Paul sluiten de accu's weer aan.
Een aantal slangen zijn vervangen.
Foto boven, een lichte koelwaterlekkage maakte het noodzakelijk een aantal slangen te vervangen.
De brandstoffilters worden vervangen.
Foto links, de brandstoffilters worden vervangen, geen overbodige luxe na bijna 2 jaar stilstand.
Na het vervangen dient het gehele brandstofsysteem ontlucht te worden.
Na het vervangen dient het gehele brandstofsysteem ontlucht te worden (foto boven).
Het eerste teken van leven, de frontseinen werken! Het eerste teken van leven, de frontseinen en hoekseinen werken weer!!!
(Foto's links en rechts)

Hierna wordt de 2225 naar buiten gezet voor de laatste test:

Starten van de dieselmotor!!
En ook de hoekseinen doen het!
Voor het starten van de dieselmotor spreken foto's echter niet tot de verbeelding,
we hebben de eerste start na 23 maanden stilstand voor u op video vastgelegt.
Dit zijn unieke beelden en geluidsopnamen aangezien de demper nog niet is geplaatst!
Als u goed luisterd hoort u de zuigeslagen tijdens het starten.
Format : Windows media video.2,4Mb. Beschrijving : Starten van de 2225 na 23 maanden stilstand.
Videofragment
Format : Windows media video.2,4Mb.
Beschrijving : Na 23 maanden stilstand wordt de dieselmotor van de 2225 voor het eerst weer gestart.
Format : Windows media video.2,4Mb. Beschrijving : Na een succesvolle start wordt het toerental voor de eerste maal verhoogt.
Videofragment
Format : Windows media video.2,4Mb.
Beschrijving : Na een succesvolle start wordt het toerental voor de eerste maal verhoogt.
Olaf heeft de leiding.
De laatste werkzaterdag van mei heeft Olaf 'de leiding' (foto links).

Op de foto onder is een voorlopig statieportret van de 25, de biezen moeten er nog even bij gedacht worden.
Voorlopig statieportret....
Foto menu. Hoofd menu.
 
Juni 2007.
Olie afpompen. Het derde frontsein op de koelerhuif is van zijn binnenwerk voorzien.

Foto boven, het derde frontsein op de koelerhuif is voorzien van zijn binnenwerk.

Fotos links, bij controle van het oliepijl blijkt dat dit aan de hoge kant is, hij staat boven maximaal.
Aangezien een te hoog oliepijl net zo slecht is als een te laag pijl,
Het juiste pijl bereikt.
wordt om schade aan de dieselmotor te voorkomen een aantal liters olie terug gepompt tot het pijl onder MAX staat.

Foto onder, de baanruimers zijn al geschilderd, Paul reinigt de tussenstang waarop de ATB opneemspoelen gemonteerd worden.

Paul reinigt de tussenstang van de baanruimers.
Foto linksonder, de ATB bediening geeft weer response. Er is nog steeds veel werk te verzetten, maar het is leuk om te zien dat er steeds meer gaat werken.
Foto rechtsonder, de baanruimers en de tussenstang zijn weer gemonteerd. De ATB opneemspoelen moeten nog geplaatst worden.
De ATB bediening geeft weer response. De baanruimers zijn onder de lok gemonteerd.
De 2225 op de wasplaats.
Op 22 juni gaat de 2225 in de avonduren naar de wasplaats om de grote hoeveelheid stof en vuil van zich af te laten spoelen.
De 2225 op de wasplaats.
Weer een tegenslag.....
Foto links en onder, helaas weer een tegenslag (die kan er ook nog wel bij....). Op de koelerhuif is te zien dat er verflagen losgelaten zijn.
Inspectie toont aan, nadat we het een en ander hebben verwijderd, dat in dit geval niet de tROM, maar een oude reparatie roet in het eten gooit.
Weer een tegenslag.....
We zijn echter wel genoodzaakt om de plek uit te schuren en opnieuw te behandelen. Duidelijk zijn de verschillende lagen geel te zien op de foto links.
De behandelde beschadiging.
En we gaan weer schuren. We horen jullie denken "Alweer????", Ja alweer.
Als je naar de zakkers en druipers keek, leek het er steeds meer op dat zelfs de 2225 verdrietig was met de laatste kwastbeurt van de tROM.
Cor is bezig bij de koelerhuif.
Na het ontvetten gaan we met een man of 7 de beroerde laklaag te lijf. Daar waar nodig wordt een laagje grondlak opgebracht (foto rechts).
En weer schuren...
De kale stukken metaal worden meteen met een laagje grondverf afgedekt.
Olaf plakt het raam af. Een aantal onderdelen, zoals de lampglazen van de frontseinen, worden eenvoudig verwijderd. De overige onderdelen moeten netjes afgeplakt worden.

Foto links, Olaf plakt een cabineraam af.
Foto rechts, bijna alles afgeplakt, alleen de bufferbalk en de buffers moeten nog gedaan worden.
De cabine geschuurd en klaar voor....
In de maand Juli hebben we twee weekjes vakantie, op de andere zaterdagen wordt hard gewerkt om de lok te prepareren voor..........
Foto menu. Hoofd menu.
 
Augustus 2007.
Nee Ron (foto rechts), ook jij mag nog even niets zeggen, het wordt allemaal duidelijk in een aantal foto's.
Na een drukke ochtend waarbij de werkdag voor de meesten al tussen 08:00 en 09:00 begon kunnen we om een uur of twee genieten van een welverdiende pauze.
Ron de mond gesnoerd.....
Pauze, tenminste....
Mario spuit de cabine.
We hebben Mario bereid gevonden om de lok te spuiten.
Er worden in een dag twee lagen opgebracht
Spuitstof.
en het resultaat mag er zijn!
De laatste loodjes.
De verf is nog warm...
Het is een lange dag geworden, maar we zitten weer op schema voor ons bezoek aan de dieseldagen dagen 2007 bij de ZLSM!
Na het spuiten wordt de kachel aangestoken en de spuitcabine wordt tot 60 graden verwarmt. Na een uur drogen kan de afplaktape verwijderd worden.
Op de foto's links en onder ziet u het resultaat.
Vooraanzicht.
Het eerste deel van de snor wordt afgeplakt.
Nadat de lok strak gespoten is, is het tijd voor het uitzetten en schilderen van de biezen. Dat blijkt een lastig klusje...
Na licht schuren wordt de snor opgezet.
Het kost derhalve veel tijd om de biezen uit te zetten, af te plakken, keuren, opnieuw afplakken. Nadat alle aanwezigen het eens zijn, wordt de snor licht geschuurd en kan er eindelijk geschilderd worden (foto boven).
Dan kan ook de bies op de cabine aangepakt worden, dat is nog lastiger dan de biezen op de neus! Uiteraard zijn er foto's van de snor op de cabine, maar tekeningen zijn er niet meer, laat staan maten en dergelijke.

Uitgangspunt is een rechte lijn en een strakke cirkel (foto hiernaast), maar dat blijkt niet correct en dat wordt gewijzigt (foto rechts). Na een paar uur en verschillende keren wijzigen en goed kijken naar de referentiefoto (zie foto rechtsonder) zijn we pas tevreden.
Een rechte lijn en strakke cirkel, dat blijkt niet correct. Loshalen en opnieuw opzetten, weer wijzigen enz.
Het eerste deel van de snor wordt afgeplakt.
Foto links, na het verwijderen van de afplaktape en de montage van het middenfrontsein lijkt het net af, maar niets is minder waar.
Het eerste deel van de snor wordt afgeplakt.
Foto boven, op de cabine is de bies ook geschilderd, maar de tape moet nog verwijderd worden. In het midden hangt de foto die als referentie gebruikt is.
Foto rechts, de verschillende smeermiddelen van de draaistellen worden door Ron en Olaf ververst.
Na de neus en de cabine is de eerste lange bies aan de beurt.
Na de neus en de cabine is de eerste lange bies aan de beurt.
Ondertussen zijn Maarten en Rik begonnen met het afplakken van de eerste lange bies.
Afplakken rond de scharnieren, een lastig klusje
Foto links: Afplakken, het klinkt simpel, maar iedere deur is appart afgeplakt en iedere keer weer heb je ruzie met de scharnieren!
Het eerste deel van de snor wordt afgeplakt.
Na verschillende uren afplakken is het schilderen van de bies eigenlijk zo gebeurd (foto boven), maar met 1 lange bies zijn we weer een dag verder en de tijd begint te dringen!
Omdat de tijd begint te dringen wordt er ook op doordeweekse dagen aan de 2225 gewerkt om deze kaar te stomer voor haar eerste optreden.

Dit optreden kan natuurlijk niet zonder haar identiteit, haar eigen nummer (foto onder)!
De vleugel, een groot moment in de restauratie!
Foto rechts, wij hebben de heren Vervoort (Melis Gieterijen) en Van der Laan (Nedtrain) bereid gevonden om de 2225 haar identiteit terug te geven. Op vrijdag 24 Augustus monteren zij beroemde vleugel op de cabine. Beide heren hebben veel voor de stichting gedaan om dit moment mogelijk te maken. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij bij deze symboliek iedereen die dit project mogelijk maakt hartelijk willen bedanken!
De heer Vervoort en van der Laan geven de 2225 haar identiteit terug.
Natuurlijk worden ook de ovale nummerplaten gemonteerd.
Foto links, natuurlijk worden ook de ovale nummerplaten gemonteerd.

Zoals eerder in dit verslag gemeld zijn de vleugels een aluminium afgietsel van de originele messing vleugel. De oplettende kijker zal derhalve ook de originele beschadigingen in de vleugel kunnen zien. De ovale nummerplaten zijn een reproductie.
Alle platen zijn niet in brons, maar in aluminium gegoten, wij verwachten dat ze hierdoor iets minder diefstalgevoelig zullen zijn.
De volgende dag is het tijd om de biezen af te maken. Een laatste uitdaging is de bovenste bies van de neus. Rik plakt hier de laatste delen af.
De volgende dag is het tijd om de biezen af te maken.
Paul reinigt de koppeling.
Natuurlijk willen we ook nog een paar wagen kunnen trekken! Stralen van de koppeling is niet toegestaan, dus Paul reinigt de koppeling met een staalborstel.
Optisch is de 2225 af.
We zijn trots op het resultaat en hebben er vertrouwen in om ook de laatste horde, toelating op de hoofdbaan, te kunnen nemen.
Optisch is de 2225 dan af, maar in de laatste twee weekeinden voor het eerste publieke optreden wordt er nog hard gewerkt aan bijvoorbeeld de cabine.
Optisch is de 2225 af.
Foto menu. Hoofd menu.
 
September 2007.
Op de heenreis naar Tilburg komen we al een transport naar de zaanstraat tegen.
Foto Marcel Veenstra
De 2225 zal voor de eerste keer aan het publiek getoond worden. Rond een uur of twaalf staat de 2225 achter de (ex-)Mp3030 klaar voor transport.
Op 14 September wordt de 2225 in Tilburg opgehaald om overgebracht te worden naar de Nedtrain werkplaats 'Zaanstraat' te Amsterdam. Op de heenreis komen we al een ander transport naar de Zaanstraat tegen.
De 2225 wordt in Tilburg opgehaadl voor de eerste manifestatie.
Onderweg van Tilburg naar Beverwijk wordt de 2225 gespot door Ad Boer
Foto Ad Boer
Onderweg van Tilburg naar Beverwijk wordt de 2225, soms tot hun grote verbazing, door verschillende spotters opgemerkt. Ad Boer is echter, voor zover wij weten, de eerste en enige spotter die de 2225 heeft weten te fotograferen. De foto links is gemaakt te Vught.
Via Den Bosch (foto rechts) komen we (foto onder) voor de tweede maal door Amsterdam.
Op de heenreis naar Tilburg komen we al een transport naar de zaanstraat tegen.
Foto Marcel Veenstra
Op de heenreis naar Tilburg komen we al een transport naar de zaanstraat tegen.
Foto Marcel Veenstra
Aangezien de waslijn bij de werkplaats ontbreekt, wordt de 2225 gebruikt om te rangeren (foto's rechts en onder). Voor het eerst sinds Juni 2004 zijn de 2278 en 2225 weer samen te fotograferen.
De 2225 wordt in Tilburg opgehaadl voor de eerste manifestatie.
Een korte stop te Den Bosch.
Foto Marcel Veenstra
Maar voor we naar de Zaanstraat gaan dient eerst de 2278 in Beverwijk opgehaald te worden.
Om te voorkomen dat wij ook met wagens moeten rangeren, is de 22278 reeds door de rangeerders voor de loods geplaatst.
Beide 2200-en zullen voor de rit naar de Zaanstraat achter de (ex-)Mp3030 geplaatst moeten worden.
De 2225 wordt in Tilburg opgehaadl voor de eerste manifestatie.
Op de heenreis naar Tilburg komen we al een transport naar de zaanstraat tegen.
Foto Marcel Veenstra
Station Beverwijk.
Foto rechts, omstreeks 17:30 zijn de lokken afgeleverd bij de werkplaats, Maarten zal het rangeerwerk voor de open dag co÷rdineren.
Als de 2200-en achter de 3030 geplaatst zijn, gaat het achteruit richting station Beverwijk (Foto links).
Op de heenreis naar Tilburg komen we al een transport naar de zaanstraat tegen.
 

Helaas, de foto's die op de open dag door uw webmaster zijn genomen, zijn door een technisch mankement verloren gegaan.

 
De 2225 en 2278 op de tankplaats. Na de open dag worden de SMMR locomotieven naar de Westhaven overgebracht om de dieseltanks te vullen.

Op de foto links staan beide locomotieven op de tankplaats in de Westhaven. Er dient getankt te worden als voorbereiding op de ZLSM dieseldagen.
Het is nog even spannend of de brandstof niveau meter, die geheel gereviseerd is, goed dicht is en blijft. Maar deze test doorstaat hij met glans (foto rechts).
De dieseltank van de 2225 is VOL.
Lokken 6401,2278 en 2225 onderweg naar Simpelveld.
Op zaterdag 22 September worden de 2225, 2278 en 2530 in een line-up opgesteld.
U vind een volledig verslag van de dieseldagen op de pagina :
Op 21 September zijn de lokken van de stichting SMMR onderweg voor hun eerste gezamelijke inzet. Op de foto links, de 6401, 2278 en 2225 onder de kap van het Centraal station Amsterdam.
Line-up bij de ZLSM.
Foto menu. Hoofd menu.
 
November/December 2007.
Het centrale deel van de GSMR installatie past net in de kast.
Olaf werkt de opschriften van de lok nog enigszins bij.
Enige weken na het dieselweekend wordt er weer aan de 2225 gewerkt, de lok is immers nog niet klaar! Op 17 November wordt gekeken of de centrale eenheid van de GSMR in de kast past, de centrale mag namelijk maar op een aantal verschillende manieren opgehangen worden vanwege de koeling. Met een zelf te bouwen kast moet een en ander net gaan (foto links).
Olaf schildert de opschriften een beetje bij.
Tijdens het dieselweekend bleek dat de aansluiting bij de demper nog niet geheel 'rookdicht' was.
Dit blijkt veroorzaakt te worden door de vervangen huif, bij de aansluiting met de demper blijkt de huif
Cor en Ron controleren of de aansluiting nu wel 'rookdicht' is.
Onder de aansluiting met de demper wordt een hoeklijn aangebracht.
door corrosie verbogen te zijn. Door het aanbrengen van een stuk hoeklijn wordt de aansluiting in het gareel getrokken, bij controle ontsnapt er geen rook mee bij de aansluiting.
Een nieuwe kast om de centrale unit van de GSMR.
Op de foto uiterst rechts is Paul bezig de nieuwe mantelbuizen vast te zetten aan bestaande pijpen.
Op de middelste foto wordt de
voordat deze gemonteerd kan
Twee weken later is de ombouw
GSMR klaar. Doordat de GSMR
heeft dan de voormalige Telerail,
unit, dienen er nieuwe mantelbuizen in het luchtruim gelegd te worden.
Enige aanpassingen aan de hoornhouder zijn noodzakelijk.
voor de centrale unit van de
installatie een andere opzet
de Telerail heeft geen centrale
Voor de GSMR installatie worden nieuwe buizen gelegd.
hoornhouder enigszins aangepast
worden.
Na de montage van de hoornhouder, op dezelfde plaats als waar de houder voor de Telerail heeft gezeten, alsmede de montage van de GSMR bedieningseenheid bij stuurstand 1, mag het resultaat er zijn. In tegenstelling tot de voormalige telerail die prominent aan het plafond hing, is de nieuwe bedieningsunit bereikbaar, maar minder opvallend geplaatst.

Een volgende keer worden de kabels voor de installatie getrokken en waar mogelijk aangesloten.
Overzichtsfoto van stuurstand 1, met GSMR.
Foto menu. Hoofd menu.
Op de pagina Werkzaamheden 2008 wordt het verslag vervolgd.


Site versie : V11 26-juli-2012

Pagina update : 13-januari-2008

Terug naar index pagina   disclaimer