Revisieverslag van de 2225
Werkzaamheden 2004

Note van de webmaster, we doen onze uiterste best om u, via deze pagina, van de ontwikkelingen rond de restauratie van de 2225 op de hoogte te houden. Het kan echter voorkomen dat een update van de site wegens andere verplichtingen enige dagen op zich laat wachten, wij vragen hiervoor uw begrip.
 
Beverwijk - Februari/Maart 2004
De kast voor het '2200 team' is al gereed, nu is de 2225 aan de beurt.
De kast voor het 'team 2200' is al gereed, nu is de 2225 aan de beurt.
Willem, Ron en Bert kijken naar een regelklep van de 2225.
Willem, Ron en Bert kijken naar een regelklep van de 2225.
De lucht onderdelen zijn in Tilburg bij Nedtrain gereviseerd.
Rik, monteert de door Nedtrain gereviseerde triple klep.
Rik, monteert de door Nedtrain gereviseerde triple klep.

Luchtonderdelen aan de rechterzijde van de machine.
Na de montage van de triple klep, kijken Dustin en Boyd onder de rokken van de oude dame naar de werkzaamheden die er nog verricht moeten worden. Dustin en Boyd kijken onder de rokken van de oude dame.
Montage van de regelkleppen onder de rechterzijde van de bak.
Ondanks de 'steun' van Ron tijdens de montage blijkt, als de remmen worden getest, dat de remmen van het achterste draaistel niet werken. Montage van de achterste regelklep.
Later blijken een aantal kleppen op de kop gemonteerd te zijn, doordat de stikkers ondersteboven op een aantal onderdelen zijn geplakt.
Is dit een verstopte of vervuilde leiding ?
Ron 'steunt' Willem bij de montage van de regelaar.
Op de foto hierboven lijkt de oorzaak een verstopte leiding.
Boyd en Dustin nemen de voorste regelklep voor hun rekening.

Boyd en Dustin aan het werk aan de voorste regelklep.
Boyd en Dustin nemen de voorste regelklep voor hun rekening.
De verlengde bedrading van de SG-schakelaar. De SG-schakelaar was helaas afgeknipt, daarom wordt de schakelaar door Willem en Rik opnieuw aangesloten. Willem in zijn element.
DISCUSSIE op de werkvloer. Op welke manier kunnen de.....
DISCUSSIE op de werkvloer, op welke manier kunnen de lucht onderdelen aan de linkerzijde van de loc op de beste wijze gemonteerd worden.
Foto menu. Hoofd menu.
 
Beverwijk - April/Mei 2004
In een heerlijk zonnetje. De houten aftimmering uit de 2225 zijn aan vervanging toe, ze zijn uit de cabine verwijderd.
De houten aftimmering van de cabine wordt verwijderd.
De startkabels liggen klaar om de 2225 te starten.
De startkabel van de 2368 naar de 2225 kan men zien hangen.
De houten accubakken van de 2368. Locomotief 2368 levert, met de originele houten accubakken, de spanning voor het starten van de 2225.
Als de startkabels aangesloten zijn, wordt de 2225 gestart. De 2225 wordt gestart.
Na de montage van alle luchtonderdelen is het tijd voor een proefrit. Na de montage van alle luchtonderdelen is het tijd voor een proefrit.

Er wordt ook in multiple-bedrijf gereden. Alles blijkt naar behoren te werken.

Boyd kijkt toe of alles naar behoren funtioneerd.
Er wordt ook in multiple-bedrijf gereden. Alles blijkt naar behoren te werken.
Nog een paar slagen met de 2225 solo.

Nog een paar slagen met de 2225 solo.

Nog een paar slagen met de 2225 solo.1
Nog een paar slagen met de 2225 solo.4
Nog een paar slagen met de 2225 solo.2
Nog een paar slagen met de 2225 solo.3
De mobiele opslagplaats voor reserve onderdelen. De mobiele opslagplaats voor reserveonderdelen.
Ook hier is nog veel werk te verzetten.
Ook hier is nog veel werk te verzetten. Als alle onderdelen ge´nventariseerd zijn wordt zoeken makkelijker.
Terug naar de opstelplaats naast de loods.
Terug naar de opstelplaats naast de loods.
Op 1 mei 2004 staat de 2225 weer in de loods.
Op 1 mei 2004 wordt de 2225 weer in de loods gezet.
Vanwege lekkage wordt de brandstofleiding verwijderd. Vanwege lekkage wordt de brandstofleiding verwijderd.
De gerepareerde brandstofleiding.
(foto niet helemaal scherp)
De gerepareerde brandstofleiding.

De 2368 wordt regelmatig als rangeerloc gebruikt.

Willen en Ron halen niet langer in gebruik zijnde pijpen weg.

Onder de huif zijn deze pijpen allang weggehaald, maar hier zaten ze blijkbaar niet in de weg.
Meer waarschijnlijk is het dat het teveel moeite was om ze weg te halen..... Na al die jaren zit er nog steeds vloeistof in de leidingen.
Op 29 mei 2004 zijn een aantal leden van de stichting aan het werk geweest om een inventarisatie te maken van de onderdelen die op voorraad zijn.

Daarnaast hebben twee leden zich bezig gehouden met het repareren van de ATB van de 2225, deze had in de afgelopen maanden de geest gegeven. Na het doormeten van de installatie bleek dat de voeding van de ATB kortsluiting veroorzaakte, na het vervangen van de voeding bleek dat de kortsluiting ook problemen veroorzaakte in een micro schakelaar. De reparatie was succesvol, de ATB werkt weer geheel naar behoren.

Foto menu. Hoofd menu.
 
Beverwijk/Tilburg - Juni 2004
De accubakken aan de linker en rechterzijde van de loc zijn ontroest en schoongemaakt.
De accubakken aan de linker en rechterzijde van de loc zijn ontroest en schoongemaakt.
De nieuwe accu's zijn aanmerkelijk kleiner dan de oude.
De nieuwe accu's zijn aanmerkelijk kleiner dan de oude.
Op zaterdag 19 juni is de 2225 overgebracht naar Tilburg. Bij het revisiebedrijf van Nedtrain te Tilburg worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

Foto Martin Farla

Foto Martin Farla
De motorposten 3027 en 3030 onderweg van Amersfoort naar Beverwijk.
Foto links te Amsterdam Centraal en foto rechts vertrek uit Haarlem.

Foto Martin Farla
Aangekomen te Beverwijk wordt de 2225 op eigen kracht achter de beide motorposten aangekoppeld.

Hier staat de trein gereed voor vertrek richting Tilburg.

Als eerste wordt de 2225 door het werkgelegenheidsproject t ROM terug gebracht in de kleurstelling van 1955.
Het werkgelegenheidsproject t ROM (Tilburgse en Regionale bedrijven Ondernemen Maatschappelijk) is een samenwerkingsverband tussen Vereniging Integrale Bedrijfskwaliteit Midden-Brabant (VIB), de gemeente Tilburg en Nedtrain om langdurig werkzoekenden terug te brengen in het arbeidsproces.
De 2225 na een frisse schilderbeurt, zo moet de loc er opnieuw uit gaan zien.
Foto NS, collectie Patrick Meeder
De 2225 in de originele bruine kleur.
De 3030, 3027 en 2225 bij Santpoort Noord (Foto Hans Willemse)
Foto Hans Willemse
De 3030, 3027 en 2225 bij Santpoort Noord (Foto Hans Willemse)
Foto Hans Willemse
Doorkomst van de 3030, 3027 en 2225
te Santpoort Noord.
Dit initiatief ondersteunt de maatschappelijke betrokkenheid die de stichting Museum Materieel Railion ook voor ogen heeft bij de hernieuwde indienststelling van de 2225.
Gelet op het feit dat het revisiebedrijf van Nedtrain te Tilburg de doelstellingen van de stichting Museum Materieel Railion een warm hart toedraagd, zal er een bak controle worden uitgevoerd zodat de 2225 weer op het spoorwegnet kan worden toegelaten.

Zoals op de foto's te zien is, is met de motorposten 3030 en 3027 de 2225 van Beverwijk naar Tilburg overgebracht. Voor een dergelijke overbrengingsrit is naast een dienstregeling ook een ontheffing nodig om een voertuig, welke niet meer in de revisie zit, over het spoor te mogen vervoeren. Doorkomst te Utrecht Lunetten. (Foto Martin Farla)
Doorkomst te Utrecht Lunetten. Foto Martin Farla
Foto links, met een vaartje van 80Km/u onderweg naar Tilburg. Zoals in het telegram buitengewoon vervoer is te lezen is de voorwaarde die in acht genomen dient te worden een maximum snelheid van 80Km/u.

De documenten zijn hieronder te bekijken.
Concept Drgl pagina 1 Concept Drgl pagina 2
BV-Telegram pagina 1 BV-Telegram pagina 2
Note van de webmaster : Telefoonnummers etc verwijderd.

De 3030 en 3027 staan te wachten op de terugrit naar Amersfoort, ondertussen is de 2225 op eigen kracht richting een opstelspoor gerangeerd. Op maandag zal de 2225 door het personeel van Nedtrain richting te hal rangeren die bij de t ROM in gebruik is.
Meer foto's van de fotografen die we onderweg tegengekomen zijn, zijn van harte welkom. U kunt ze sturen naar disabled! foto-emailadres.
De motorposten 3027 en 3030 op de terugweg
naar Amersfoort, doorkomst te Geldermalsen.

De motorposten 3027 en 3030 op de terugweg naar Amersfoort. (foto Martin Farla)
Foto Martin Farla
De 2225 is voor de loods van de t ROM gezet, getuige de onderstaande foto's laten ze er geen gras over groeien.

De 2225 voor de loods van de t ROM.
Foto L. Vosters
Het begeleidingsteam van de stuurgroep t ROM.
Foto L. Vosters

Links, Maik Overbeeke (werkbegeleider),
midden, Rien van Iersel (projectleider),
rechts, Leo Vosters (werkbegeleider).
De railing van de omloop is verwijderd.
Foto L. Vosters
De railing van de omloop is verwijderd.
Foto L. Vosters
De railing van de omloop is verwijderd, een niet te onderschatten klus
want de railing is geen holle pijp, maar een massieve staaf.

Waarna met vereende krachten de buffers, luchtslangen en stuurstroomkabels verwijderd worden.
Foto L. Vosters
Waarna met vereende krachten de buffers, luchtslangen en stuurstroomkabels verwijderd worden.
Foto L. Vosters

Waarna met vereende krachten de buffers, luchtslangen en stuurstroomkabels verwijderd worden.
Waarna met vereende krachten de buffers, luchtslangen en stuurstroomkabels verwijderd worden.
Foto L. Vosters
Waarna met vereende krachten de buffers, luchtslangen en stuurstroomkabels verwijderd worden.
Foto L. Vosters
Foto menu. Hoofd menu.
 
Maastricht - Juli 2004
Convoi Europe B.V. heeft de 2376 in de takels.
Op 07-07-2004 zijn in de Beatrixhaven te Maastricht de laatste Railion 2200-en met de nummers 2204, 2212 en 2376 van de draaistellen gelicht.

Convoi Europe B.V. is met een 500 tons kraan, de Demag AC 500-1, aanwezig om de 2200-en van de draaistellen te lichten.

Een dag later zullen deze 2200-en ten prooi vallen aan de snijbrander.

Hier de trieste, maar wel unieke en spectaculaire beelden. Op 7 juli 2004 worden de laatste 2200-en van Railion van hun draaistellen gelicht door een 500 tons kraan van de firma Convoi. Format : Windows media video. 1,8Mb. Takelwerkzaamheden te Maastricht.
Format : Windows media video. 1,8Mb.
Beschrijving : Takelwerkzaamheden te Maastricht.
Een tweede kraan van Convoi Europe B.V. takelt de verschillende onderdelen op de gereedstaande wagons.

Door een logistiek probleem bleek de draaistelwagen voor de reservedraaistellen, T.B.V. de 2225, niet aangekomen te zijn.

De tweede kraan takelt de verschillende onderdelen op de gereedstaande wagons.
De draaistelwagen staat klaar voor transport in de Beatrix haven te Maastricht.
Dankzij de inzet van vele mensen, zoals bijvoorbeeld Jan Bellinga, van Railion, en de bijzonder flexibele medewerking van Convoi Europe B.V. zijn de draaistellen een dag later alsnog op een draaistelwagen getakelt.

Hier staat de wagen klaar voor transport in de Beatrixhaven te Maastricht.

Een aantal leden van de stichting brengen de draaistellen op zaterdag 10-07-04 van Maastricht naar Tilburg. Het transport bij de aansluiting van de Beatrixhaven.
Het transport bij de spooraansluiting van de Beatrixhaven.
Foto menu. Hoofd menu.
 
Beverwijk/Tilburg - Augustus 2004
Op de 2296 wordt een prototype gefabriceerd voor een constructiewijziging.
Willem last een gootje welke bij de grote cabinedeur geplaatst moet worden, tijdens regen ontstaat lekkage onder de deur, waardoor de houten vloerdelen van de cabine zwaar te lijden hebben. Met het gootje wordt het water afgevoerd, voordat de vloer vochtig kan worden.

Foto's onder: Het regengootje onder de deur, het afvoerpijpje wordt een volgende werkdag aangebracht.

De medewerkers van de t ROM zijn ook weer terug van vakantie, de onderstaande foto's zijn op 23 Augustus genomen en geven een impressie van de werkzaaheden die tot nu toe verricht zijn aan de 2225.

De huidige medewerkers van de t ROM.
Nadat de railing etc verwijderd zijn, hebben de medewerkers ook de huifdeuren verwijderd om deze seperaat te behandelen en pas te maken.
Achter de 2225 staat een sik die de t ROM onder handen genomen heeft.

Deze sik is niet bedrijfsvaardig, maar wordt als monument bij de poort van Nedtrain Tilburg opgesteld. Dit heeft de t ROM er niet van weerhouden om de sik een fabrieksnieuw uiterlijk te geven.

Op deze foto is goed te zien dat de huif boven de radiateur enkel een rooster heeft.

Let daarnaast op de ontbrekende treden, waardoor de pijp voor de stuurstroomkabel goed te zien is.

Een van de buffers is zo gehecht aan zijn plaatsje, dat deze zelfs geen tijdelijk afscheid van de 2225 wilde nemen.
Foto menu. Hoofd menu.
 
Tilburg - September 2004

Foto L. Vosters
De luchtreservoirs van de 2225 worden gedemonteerd om in de werkplaats afgeperst te worden.

Foto L. Vosters

Foto L. Vosters
Ron is niet te beroerd om, net als de medewerkers van de t ROM, als een slangenmens onder de lok te kruipen om de beugels waarin de luchtreservoirs hangen los te maken.

Foto's onder, uiteindelijk moeten de reservoirs zich gewonnen geven en worden ze onder de lok vandaan gesleept.


Foto L. Vosters

Foto L. Vosters
Ondertussen zijn de deuren van de huif, daar waar nodig, voorzien van nieuwe scharnieren. De deuren staan in de loods in afwachting van verdere behandeling.
Foto L. Vosters

Foto L. Vosters

Foto L. Vosters
Als de reservoirs naast de lok liggen is pas goed te zien hoe vuil de lokomotieven worden op plaatsen waar men op de wasplaats niet eenvoudig bij komt. Daarnaast heeft het voor de 2225 meer voordelen dat de reservoirs zijn verwijderd, de medewerkers van de t ROM kunnen nu beter bij de draaistellen, de brandstoftank en de onderzijde van het frame.
Even terug naar de constructiewijziging van 2296 (2368), deze constructiewijziging wordt ook op de 2225 aangebracht, de roestsporen geven duidelijk aan dat het regengootje werkt, in tegenstelling tot voorheen was de vloer geheel droog.
Foto menu. Hoofd menu.
 
Tilburg - Oktober/November 2004
Tijdens de open dag van de werkplaats Tilburg op zaterdag 9-oktober-2004 staat de 2225 buiten in het zonnetje.
Alle deuren zijn uit de huif verwijderd, waardoor men vrij zicht heeft op de dieselmotor en generatoren.

Foto L. Vosters

Foto L. Vosters
De huifdeuren zijn al voorzien van een eerste bruine laklaag, ze zijn klaar om weer in de huif gezet te worden.

Foto hiernaast, ook de buffers worden eerst helemaal van oude verf ontdaan.

Foto L. Vosters

Foto L. Vosters
Wat een contrast, stond de 2225 tijdens de open dag nog in het zonnetje, na de open dag is de lok binnen gezet waardoor de foto's een stuk donkerder zijn uitgevallen. Desondanks willen ze ze u toch niet onthouden, aangezien ze wel de vorderingen goed weergeven.
De huifdeuren worden door de medewerkers weer in de huif gezet.

Foto L. Vosters
Het machinistenhuis is niet geel meer.

Foto L. Vosters
De lok begint er, met de huifdeuren, weer compleet uit te zien.
De pijpen en appendages onder de cabine zijn al onder handen genomen en glimmen in het flitslicht.
Voor de cabine van een fris nieuw kleurtje voorzien kon worden werden eerst de meeste onderdelen uit het machinisten huis verwijderd.

De ATB bediening en verschillende meters.

Foto L. Vosters

Foto L. Vosters
In de stelling liggen de onderdelen van de verwarming, lantarenhouders etc.

Het oude plafond is al maanden geleden verwijderd, maar inmiddels zijn de

Foto L. Vosters

Foto L. Vosters
nieuwe plafondplaten bevestigd.
Als de plafondplaten zijn gemonteerd, wordt het tijd ook het schilderwerk in de cabine aan te pakken. Op de foto's hieronder kan men de resultaten bewonderen.


Langzaam wordt de binnenkant van het machinistenhuis terug gebracht in de originele staat. Op de foto's is te zien dat een aantal meters, maar ook de naamplaatjes nog niet aanwezig zijn.


De losse onderdelen van de cabine worden op de werkbank onder handen genomen.

Foto rechtsboven, een stoelframe in fris groen verfje.
Rechtsonder, in de voorgrond de heuvelweerstand, daarachter de ventilatorkachel welke verwarmdt wordt door het warme koelwater van de dieselmotor.


Foto L. Vosters

Foto L. Vosters
Het is de bedoeling dat in het begin van 2005 de draaistellen gewisseld gaan worden. De draaistellen die uit Maastricht gekomen zijn, zijn door de werkplaats Tilburg onder handen genomen. Ze komen, na een schilderbeurt, onder de 2225. Voor de kerstvakantie staat de 2225 helemaal in de bruine grondverf, de loc wacht buiten op de dingen die verder komen gaan.
Foto menu. Hoofd menu.
Op de pagina Werkzaamheden 2005 wordt het verslag vervolgd.


Site versie : V11 26-juli-2012

Pagina update : 12-november-2006

Terug naar index pagina   disclaimer